Spread the love

29 april komemorativnikano dive, kana e francijakiri administracija deportiringje bute Jaudien, Romen thaj Sinti ki Germanija, thaj palo odova sine prečivdeko bilače koncentraciono logorija sar soj o Aušvic-Birkenau. Vi so o EU havljargja so e Roma si viktimia taro Dujto sumnaleskoro maribe, but političarija niked na andinena e Romen thaj e Sinten sar viktimia. I Francija ki vrama taro mandatati e purane presidenteskoro Fransoa Holand vakergja so sine bangi i francijakiri administracija ki rama taro okupacia tari nacistikani Germanija thaj o bilačipe so sine kerede ki adaja vrama upreder o jaudije, Roma thaj Sintia.Ki vrama taro piro mandati o Fransoa Holand ano 29 april kergja vizita ko jekh depotrnikano centro ani Francija kotar so e Roma thaj o Sintija palo odova sine ingarde ko gasno komore ko logori Ašvic Birkenau.

 

29април комеморативен ден на Ромитеи Синтите во Франија

29 Април е комеморативен ден кога француските власти депортира стотици Евреи,Роми и Синти во Германија од каде потоа беа расподелени и депортирани во злогласните логори Биркенау Аушвиц … Иако ЕУ го призна Холокаустот над Ромите, многу европски политичари не ги споменуват ромските жртви од времето на Втората светска војна . Франција за време на мандатот на поранешниот француски председател Франсоа Холанд ја призна вината на тогашната француска администрација под окупација на нацистичка Германија, за помагање на злоделата на нацистичка Германија над Ромите и Синтите.

За време на својот мандат поранешниот француски председател Франсоа Холанд , тој на 29 април го има посетено еден од транзитните логори во кои беа сместени Ромите пред да бидат депортирани во Аушвиц Биркенау.

Loading


Discover more from EU Romapress

Subscribe to get the latest posts to your email.

Discover more from EU Romapress

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading