Spread the love

E Romenge save đivdinena ani Beogradi ano neveformirime socialno bešipaske thana dendo ažutipe kotar o registruibe vaš e vakcinacia opipe Kovid 19. E 426 Romenda, registruime 102, mothavdo kotar Sekretariati vaš o socialno arakhibe. Ko nakhlo kurko, o butikerdutne kotar o Sekretariati vaš socialno arkahibe vizitime romane familie save đivdinena ano socialno khera, vaš te vakaren olenca thaj te ažutinen olenge ano registruibe prekal portali E-direkcia te sine kaj siolen interesuibe vaš e vakcinacia. Kotar Sekretariati vaš socialno arakhibe vakardo kaj siolen buti e sa đevaptune institucienca ano reso te lačharen forme e đivdipaske e romana populaciake save đivdinena ani teritoria e dizaki Beograd. E kancelaria vaš romane pučipe ano Kragujevac khupatne e Mobilno timea vaš inkluzia e Romengi e anglalipasta pandemiako Kovid 19, internzivno kerena pere aktivnostia. Rndono vizitinena romane familie thaj informišinena olen kotar odova sar te ovol olen šajipe te ačhaven infekcia e Kovid 19 virusesko thaj dur te bufljargol e infekcia. Kotar akava, e romane familienge dendo pobut e 1000 paketia e averutne produktenca ažutipaske. Sar lelape pandemia korona viruseski, intenzivno ovena aktivnosti e Mobilno timeske vaš inkluzia ano lokalno Kancelaria vaš romane pučipe. Ani Kancelaria vaš romane pučiep vakardo kaj but importantno o majuškavde džene, ani vakti e krizako, te džanen kaj si interesuibe vaš olen thaj kaj si organizacie save ka den olenge ažutipe. Romi iz Beograda iz neformalnih naselja registrovani ya vakcinaciju protiv Kovid 19 Pripadnicima romske nacionalnosti koji žive u Beogradu u novoformiranim naseljima i stanovima za socijalno stanovanje ponuđena je pomoć pri prijavljivanju za vakcinaciju protiv kovida-19. Od 426 Roma, prijavila su se 102, saopštio je Sekretarijat za socijalnu zaštitu. U toku prethodne nedelje, zaposleni iz Sekretarijata za socijalnu zaštitu su obišli romske porodice koje žive u socijalnim stanovima, kako bi porazgovarali sa njima i pomogli im pri prijavljivanju preko portala E-uprave ukoliko postoje zainteresovani za vakcinaciju. Sekretarijat za socijalnu zaštitu naveo je da ostvaruje saradnju sa svim nadležnim institucijama u cilju poboljšanja uslova života romske populacije koja živi na teritoriji grada Beograda. Kancelarija za romska pitanja Kragujevac u saradnji sa Mobilnim timom za inkluziju Roma od početka pandemije kovida 19, intenzivirala je svoje aktivnosti. Redovno su obilazili romske porodice i informisali ih o načinima na koje mogu da spreče zaražavanje kovidom 19 i dalje širenje infekcije. Tokom ovog perioda, romskim porodicama uručeno je više od 1000 paketa različite vrste pomoći. Od kako je pandemija korona virusa počela, intenzivirale su se i aktivnosti Mobilnog tima za inkluziju u lokalnoj Kancelariji za romska pitanja. Sve su imale isti cilj – smanjiti pojavu virusa korona među romskom populacijom. U Kancelariji za romska pitanja naglašavaju da je veoma bitno da najugroženiji, u periodu velike krize, znaju da postoji društvena briga i da postoji neko ko će im pružiti pomoć.


Discover more from EU Romapress

Subscribe to get the latest posts to your email.

Discover more from EU Romapress

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading