Tahara 13 marto 2021 berš, ka ikerelpe komemorativnikano bešipe taro 78 beršipa e Sintengoro thaj Romengoro mudaribe ano koncentrciono logori Aušvic – Birkenau. Akaja organiyacija ka džal ano « live » prekal i intenet rig e Centroskoro baši dokumentacia taro NC, Ko 18 o ari o anava e mudardengoro Sinti thaj Roma ka oven sikavde ani fasada e centroskoro. Ko 19 o ari o Markus End taro Centro baši resarširibe atisemitizyam taro Berlin ka ikerel drabaribe ki tema « Anticiganizmo ani S.Germania, O mudarde čave, džuvlja dži avdive nanelen preciyno gindo. O Centralnikano Konsili taro Sinto thaj Roma vakerena so si 500 000 mule.

Синти и Роми

Во спомен на депортацијата на Минхенските Синти и Ромите пред 78 години во логорот за истребување Аушвиц-Биркенау, комеморативен настан ќе се одржи во сабота, на 13 март. Таа е организирана од Центарот за документирање на НС и може да се следи во живо преку Интернет на веб-страницата www.nsdoku.de. Од 18 часот имињата на убиените 131 Минхен Синти и Ромите ќе бидат прикажани на фасадата на центарот за документација. На комеморативниот настан што започнува во 19 часот, Маркус Енд од Центарот за истражување на антисемитизам при ТУ Берлин ќе одржи предавање на тема „Антигиганството во Сојузна Република“. Бројот на убиени деца, жени и мажи не може прецизно да се утврди до денес. Централниот совет на германски Синти и Роми претпоставува околу 500 000 жртви.

Total Views: 27 ,
Translate »