Spread the love

I romani kupa Kavlija taro irakano gav Al-Zivur sa pobut fuhalinenape so e čave thaj ola korkori ano akava gav nanelen rošalo avutnipe.
Jekh gavutni taro akava gav vakerela so e romen na mangenalen akate thaj često si bombardirime raketencar, nanelen užardo phani, lengere khera si purani thaj si anglo peribe.
Voj na hačarela soske si asavki relacija trujal lende, jali e Roma nane manuša sar so vi okola kola so kerena atakia.
Sako familia taro akava gav si bizi buti, vi so jek numero lendar participiringje ko irakano soldatluko ko maribe mujal o Irana thaj palo odova so ISIL:
Akaja romani kupa pohari našavgovela, thaj khoni ano Irak na lela sama baši akava.
O guvermento ano Irak na kergja o škole nit ambulanta, odola kergjalen i PN(Pašakerde Nacije) thaj biguvermentoskere organizacie, kola so tamarge i škola palo ko 14 berša adžikeribe.
O bande kola so atakujnena o gav vakerena kaj o atakia si baši so akala manuša si eretikia, a lengere džuvlja si prostitutke.
Pala ko bute foreskere atakia i policia lilja te arakel akava gav.
E iračko guvementi havljarela so nane diskirminacija upreder e Roma ko akava gav, numa vakerela so čače nane užardo phani, ali sar so vakerela legarelape pani ko cisterne.
Voj vi agjar havljarela so akala dizutne šaj aplicirinena baši buti, numa dikibaja so akava regioni si but čorolo thaj o procenti taro bibukjarne si but baro.
Baši diskriminacija ola si ikavde taro sasuitnipe, thaj ola korkori pučenape so te keren te oven prifatime vi so oola akate dživdinena pobuter taro 1000 berša.

„Напаѓани сме со ракети, нас Ромите не не сакат овде„

Ромската група Калвија во Ирачкото село Ал-Зивур, се почесто се жалт дека децата и самите мештани на ова село немат светла иднина.
Една жителка од ова село вели дека ромите не ги сакат таму, често се бомбардирани со ракети, немат чиста вода, нивните куќи се стари и дотраени.
Таа не разбира зошто таков однос кон нив, и се прашува дали Ромите не се луѓе како и самите тие кои ги напаѓат.
Скоро секое семејство од ова ромско село е без работа, иако еден дел од нив се бореле во ирачката армија во војната со Иран, а подоцна и против ИСИЛ.
Ова ромска група полека ја снемува, и никој во Ирак тоа не го засега.
Владата на Ирак не осигурала ниту училиште ниту амбуланта туку Он и невладините организации кои изградија училиште после долги 14 години чекање на нејзината изградба.
Бандите који го напаѓат селото велат дека ова група се еретици а нивните жени се проститутки затоа тие барат да го напштат не само селото туку и Ирак.
По честите напади од бандите полицијата започна со патроли и стража пред влеѕот во селото.
Ирачката влада го негира дискриминирањето на ова ромска група.
Таа вели дека имало проблеми но сега се добро прифатени, тие можат да аплицират за работа, но признават дека во таа покраина стапката на сиромаштија и незапосленост се големи.
Владата исто така признава дека немат свежа вода , но водата им се доставува во цистерни.
Поради диркиминацијата тие се исклучени од општетсвото.
Тие се прашуват што треба да направат како би биле прифатени овде, каде што живеат повеќе од 1000 години.

Loading


Discover more from EU Romapress

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Discover more from EU Romapress

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading