Spread the love

Erati sa ikerdi virtuelno konferencia organizirimi prekal i AlDžezaira kote so than lile o romane aktivistia:

Željko Jovanovič taro Ofisi baši romani inicijativa, Dijana Pavlovič tari asociacia Khetane thaj o Džonatan Le taro ERRC.

Ola ki akaja konferencija kergje lafi baši o rizikia tari situacia e pandemijakoro upreder e Roma thaj baši lengiri vakcinacija ani Europa. O programe baši vakcinacia akana sa si ko tek ko euopakere thema, vi palo lakoro bisiguritetno starti. Numa o Kovid sa sa le bari destrukcia ano sasto kontinenti a majbut pi e Roma thaj o dromarde. Paše 10 dži ko 12 ,ilionia Roma dživdinen ani Europa, lendor than thaj ani Italija, Bugarijam Bari Britania thaj i Španija. Lungo drom sa marginalizirime taro buvlo sasuitnipe, e roma thaj o dromarde uprei lende si baro anglunipaskoro paripe kolea so arakena o virusi ki javer rig ikeribaja piro karakteri džividpaskoro. O baro majoriteti Roma ani Europa dživdinena ko baro čorolipe, thaj ko but perdio džianluko, jali si prečivde ko vavera regionia, baši so ikerelape butiduripe taro vavera. O Eu notificirinela so paše 30 procentija taro Roma dživdinena bizo pani, a dži kote 40 procentia nane len sanitarna thana ko lengre khera- kolea so kerela lengiri higiena te ovel kišli baši korona virusi. Numa akala čipote anena pand pobaro paripe e čavenge kola so džana ani škola, o ni nanibe gogjavera telefonia, lap top thaj javera bukja kola so šaj pomaškarinena lengoro online edukacija, kerena lege lengiri edukacija ta ačol but napalal taro vavera kola so isilen finasisko pomaškaribe. O činavibe o biformalnikano buti keribe anela legoro status ko pobaro čorolipe. O Roma thaj o dromarde vi agjar ani vrama tari pandemia arakolevn bilače mothovibaja, diskriminacija,thaj stigmatizacia, sar so vakerela o Šerutno ofisi taro Konsili e Europakoro.

Ризиците врз Ромите поради пандемијата Ковид-19

Вчера била одржана виртуелна конференција од страна на АлЏезаира во која учествуваа ромски активисти од Европа.

Желјко Јованович, директор на Канцеларијата за ромски иницијативи, Дијана Павлович, преставник на движењето Кхетане, и Џонатан Ле од ЕРРЦ

Тие разговаа за постојните ризици и вакцинацијата против Ковид-19 и положбата на Ромите во Европа во справување со пандемијата. Програмите за вакцинација против коронавирус сега се во тек во европските земји по несигурниот почеток. Но, иако Ковид-19 имаше разорно влијание низ целиот континент, тоа особено им наштети на ромските и патничките заедници. Околу 10 до 12 милиони Роми живеат во Европа, во земји вклучувајќи ги Италија, Романија, Бугарија, Велика Британија и Шпанија. Долго време маргинализирани од поширокото општество, луѓето во ромските и патничките заедници трпат сериозни предизвици со кои се чува коронавирусот настрана, додека го одржуваат својот начин на живот. Со огромно мнозинство Роми и Патници во Европа кои живеат во сиромаштија во густо населени области или пренаселени населени места, можноста на семејствата да практикуваат социјално растојание е крајно ограничена. ЕУ проценува дека околу 30 проценти од Ромите живеат во домаќинства без директен пристап до вода од чешма, додека 40 проценти немаат санитарни јазли во нивните живеалишта – голема пречка за хигиенските практики што помагаат да се спречи ширењето на коронавирусот. Но, надвор од непосредните предизвици за јавно здравје, активисти и поборници велат дека пандемијата дополнително ги намалува социјалните и економските изгледи на заедниците Роми и Патници Домашно школување е скоро невозможно за сиромашните семејства Роми и Патници без компјутери, а поширокиот економски хит од пандемијата на коронавирусите особено го чувствуваат семејства кои имаат малку или немаат пристап до финансиска помош кога ќе се исуши неформалната работа. Ромите и Патниците, исто така, се соочиле со повисоки нивоа на „говор на омраза, дискриминација и стигматизација“ уште од зората на пандемијата на коронавирусите, рече Управниот одбор на Советот на Европа.

Во оваа епизода на „Потокот“ ќе слушнеме за тоа како поминуваат Ромите и Патниците ширум Европа среде пандемијата и што е најитно потребно за нивно подобро да се заштитат.

Loading


Discover more from EU Romapress

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Discover more from EU Romapress

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading