Erati sa ikerdi virtuelno konferencia organizirimi prekal i AlDžezaira kote so than lile o romane aktivistia:

Željko Jovanovič taro Ofisi baši romani inicijativa, Dijana Pavlovič tari asociacia Khetane thaj o Džonatan Le taro ERRC.

Ola ki akaja konferencija kergje lafi baši o rizikia tari situacia e pandemijakoro upreder e Roma thaj baši lengiri vakcinacija ani Europa. O programe baši vakcinacia akana sa si ko tek ko euopakere thema, vi palo lakoro bisiguritetno starti. Numa o Kovid sa sa le bari destrukcia ano sasto kontinenti a majbut pi e Roma thaj o dromarde. Paše 10 dži ko 12 ,ilionia Roma dživdinen ani Europa, lendor than thaj ani Italija, Bugarijam Bari Britania thaj i Španija. Lungo drom sa marginalizirime taro buvlo sasuitnipe, e roma thaj o dromarde uprei lende si baro anglunipaskoro paripe kolea so arakena o virusi ki javer rig ikeribaja piro karakteri džividpaskoro. O baro majoriteti Roma ani Europa dživdinena ko baro čorolipe, thaj ko but perdio džianluko, jali si prečivde ko vavera regionia, baši so ikerelape butiduripe taro vavera. O Eu notificirinela so paše 30 procentija taro Roma dživdinena bizo pani, a dži kote 40 procentia nane len sanitarna thana ko lengre khera- kolea so kerela lengiri higiena te ovel kišli baši korona virusi. Numa akala čipote anena pand pobaro paripe e čavenge kola so džana ani škola, o ni nanibe gogjavera telefonia, lap top thaj javera bukja kola so šaj pomaškarinena lengoro online edukacija, kerena lege lengiri edukacija ta ačol but napalal taro vavera kola so isilen finasisko pomaškaribe. O činavibe o biformalnikano buti keribe anela legoro status ko pobaro čorolipe. O Roma thaj o dromarde vi agjar ani vrama tari pandemia arakolevn bilače mothovibaja, diskriminacija,thaj stigmatizacia, sar so vakerela o Šerutno ofisi taro Konsili e Europakoro.

Ризиците врз Ромите поради пандемијата Ковид-19

Вчера била одржана виртуелна конференција од страна на АлЏезаира во која учествуваа ромски активисти од Европа.

Желјко Јованович, директор на Канцеларијата за ромски иницијативи, Дијана Павлович, преставник на движењето Кхетане, и Џонатан Ле од ЕРРЦ

Тие разговаа за постојните ризици и вакцинацијата против Ковид-19 и положбата на Ромите во Европа во справување со пандемијата. Програмите за вакцинација против коронавирус сега се во тек во европските земји по несигурниот почеток. Но, иако Ковид-19 имаше разорно влијание низ целиот континент, тоа особено им наштети на ромските и патничките заедници. Околу 10 до 12 милиони Роми живеат во Европа, во земји вклучувајќи ги Италија, Романија, Бугарија, Велика Британија и Шпанија. Долго време маргинализирани од поширокото општество, луѓето во ромските и патничките заедници трпат сериозни предизвици со кои се чува коронавирусот настрана, додека го одржуваат својот начин на живот. Со огромно мнозинство Роми и Патници во Европа кои живеат во сиромаштија во густо населени области или пренаселени населени места, можноста на семејствата да практикуваат социјално растојание е крајно ограничена. ЕУ проценува дека околу 30 проценти од Ромите живеат во домаќинства без директен пристап до вода од чешма, додека 40 проценти немаат санитарни јазли во нивните живеалишта – голема пречка за хигиенските практики што помагаат да се спречи ширењето на коронавирусот. Но, надвор од непосредните предизвици за јавно здравје, активисти и поборници велат дека пандемијата дополнително ги намалува социјалните и економските изгледи на заедниците Роми и Патници Домашно школување е скоро невозможно за сиромашните семејства Роми и Патници без компјутери, а поширокиот економски хит од пандемијата на коронавирусите особено го чувствуваат семејства кои имаат малку или немаат пристап до финансиска помош кога ќе се исуши неформалната работа. Ромите и Патниците, исто така, се соочиле со повисоки нивоа на „говор на омраза, дискриминација и стигматизација“ уште од зората на пандемијата на коронавирусите, рече Управниот одбор на Советот на Европа.

Во оваа епизода на „Потокот“ ќе слушнеме за тоа како поминуваат Ромите и Патниците ширум Европа среде пандемијата и што е најитно потребно за нивно подобро да се заштитат.

Total Views: 32 ,
Translate »