Spread the love

Ko pobuter dizja ani Francija Paris, Bordo, Marsej thaj javera ka len than ko bojkoti te na keren fan zone baši dikibe o lumiakoro fudbačnko khelipe kova so ka ikerelpe ano katar ko noemvri akava berš.
Trujal disave komune ani Francija sar soj i Nica ka ovel vi agjar bojkoti numa sa ka ovel athinalo taro rezultatia e fidablsko reprezentaciajkoro tar Francia.
O bojkoti si havljardo baši bare problemia taj mudarde manuša ano Katar ki vrama taro thamaribe e fudbalsko stadionegoro kote so buti kergje baro numero bukjarne taro čoolikane thema tari Azija.
Trujal o Katar dži akana ko thamaribe mule 20 bukjarne, numa javera bioficijalno informacie vakerena so mule 500 bukjarne kola so plo dživdipe našavge ko bi humano čini keribeja buti ko + 40°C, bizo šukar arakibaskiri oprema, bihumano čini thaj bilači saljaribaskiri akarkin lendar.
Akala infomacie doperenape odolea so o bkjarne pa lo lengoro avibe ano Katar tari rig e manušengoro kaske so ka keren buti si lende lengere pasošia, sa dži kote na agorkerena sasti pirii thamaribaskiri buti.
Agjar ola si zorea čivde te keren buti bizoo plo mangipe bižo nasvalipaskere dive, thaj buti keribe po 19 aria ko dive jekhe divesa odmori ko kurko bizi klimatizacija.

Бојкот за фан фудбалска зона во повеќето европски градови поради Катар 22

Повеќе градови во Франција меѓу кој Парис, Бордо, Марсеј досега се приклучиле на бојкот на организирање на фан зони за време на Светското фудбалско првенство кое ке се одржи во ноември во Катар.
Според неколку општини меѓу кој е и општината Ница ке се придружи во овој бојкот н натпреварите но тоа ке зависи од реѕултатите и пласманот на француската фудбалска рерпрезентација.
Бојкотот кој е најавен во погоем број на европски градови е поради бројот на загинати работници кои учествувале о градњето на соспртските фудбалски стадиони, претежно од сиромашните азиски држави.
Според Катар несрекно загинати за време на градењето наовие стадиони изнесува околу 20 работници, но неофицијално се додава бројка од 500 работници, кои животот го загубиле под притисок на форсиарачка работа на + 40°C, со недоволна заштитна опрема, нехуман однос и неправилна здраствена заштита на истите.
Овие информации се доплолнуват со тоа што работниците по нивното доаѓање во Катар од страна на налогодувачите им се одземат патните исправи, додека не ја завршат својата работа во целост. Така да работниците биле насилно принудувани да останат до кракот на градежните работи без право на жалба или боледување.
Овие работници работеле и по 19 часа на ден со еден ден одмор во неделата, во работнички камп без климатизација.

Loading


Discover more from EU Romapress

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Discover more from EU Romapress

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading