Spread the love

Ano socijalno networkia iklile fotografie taro mardo Rom andar i Bitola. Truajl o neoficijalno resarina o mardo sa astardo taro kherutne kote so kuvgja te čorel. Trujal amare resarina tari Bitola ani bitolsko policia nane evidentirimo predmeti baši akaja čipota. Asavko čini čivel e bitosko policija ki kategorija Aparthejd upreder e Roma. Bizi diferencia so si i kharana , adava na dela than te istemalkerelpe dobor baro fizikakoro zori, kolea bi šaj avela sa dži ko mudaribe. O Roma treben te oven protektirime taro themutne institucie, pa vi agjar te oven protektirime, vi korkori tari them. E Roma na trebula te oven sakodiveskoro target baši nekaskiri holi, nit pak te oven target treniribaske tari policija. Ola na trebena te oven sar diztune kola si zaruri istemalkeribaske sal anglo alusariba.

Брутално претепан Ром од Битола .

На социјалните мрежи се појавија фотографии на две претапани Роми од Битола. Според нефоцијалните извори претепаниот бил на мртво претапан од страна на соптвеникот на една кукја во која вршел кражба. Според наши извори во СВР Битола немапредмет за случајот евидентиран во битолската полиција. Ваквиот чин на полициска бруталност ја става битолската полиција во категорија на Апардхејт врз Ромите. Без разлика која е причината, тоа не дозволува ниту во двата случаја да се применува толкава физичка сила со која може да дојде до убиство, а уште повеќе кога се работи за органите за безбедност. Ромите морат да бидат заштитетени од државните институции па дури и од самата држава која со нив стапува некоректно. Ромите не смеат да бита секојдневноо мета на изливање на бес на граѓаите не Роми, ниту пак да бидат вреќа за тренинг на полицијата. Тие не треба да бидат третирани како граѓани само за време на избори.

Мухаџер Сулејман

Loading


Discover more from EU Romapress

Subscribe to get the latest posts to your email.

Discover more from EU Romapress

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading