Spread the love

O phirutnipe“Khetane“ lela than komaribe mujal o dizitnikane hakaja baši e Roma thaj o Sintia

Anglo lokalnikane alusaribeani Italija o phirutnipe „Khetane“ ka ovel protagonisti pire kandidatencar ko duj bare italiansko metrople ko Rim thaj ko Milano.

Sar anava akharenape i bute beršegrir romani aktivistka i Dijana Pavlovic oja so ka iklol tari partija baši demokratija BS, thaj i Malena Halilovič tari partija Demokratsko solidarnost Demos Roma.

Tela ko moto „Jekh nevi politika e romenge ki Italija“ akava phiruitnipe trujal i serija propozicie ka kerel te čivelpe o plani baši zorakeribe thaj ikeribe e jekhinakoro taro Sinti thaj Roma ani Italija.

Jekh nevi politika ki Italia baši e Roma“ ka kere buti ko bukjarnipe akale jekhinegoro kote so len isilen angluno examplari sar soj kedibe sekundarno sirovine em lengoro recikliribe baši pal paleste anibe ano bikinibe.

Sar dujto nukta si lengoro dejbe dumo akale duje jekhinegoro kolea so ka lokjarelpe lenge o avibe dži ko kherutnipe bizi dar taro yoralipaskoro paldipe bizo angleder te arakelpe alternativa basši lengoro thanaribe.

Sar trito nukta akava phirutnipe ka kerel buti ko pomaškaribe e romege sudentia kola so tari nanibe materijalno srestvija našti dažana oadari ko plo učo educiribe.

Akava phiruitnipe ka istamalkerel akaja paluni faza taro lokalnikano alusaribe ki vrama tari kampanja, direkno te kontaktirinel e kandidatencar thaj te lel lendar o teloikeribe baši lengere propozalia, prekal organiziribe pravde dikhina thaj inicijative baši vazdipe i svest prekal o internet.

Двајца Роми кандидати за советници за градовите Рими Милано на локалните избори во Италија

Движењето Кетане„ се вклучува во борбата за граѓанските права на Ромите и Синтите.

Во пресрет на локалните избори во Италија, движењето „Кетхане„ се јавува како протагонист на овие избори со свои кандидати за советници на две големи италијански метрополи ,Рим и Милано.

Двајца Роми протагонисти Дијана Павлович од партијата за демократија БС, и Малена Халилович од партијата за солидарност на Демос Рома се кандидати за советници на овие две италиански метрополи.

Под мотото „Една нова политика за Италија„ ова движење преку серија на предлози ке се обидува да го вклучи планот за закрепнување и издржливост кон заедницата на Синти и Роми во Италија.

Една нова политика во Италија за Ромите“ ке работи во насоките за вработвање на овие две заедници во скетори каде веќе имат пракса, и тоа како собирање и рециклирање на половни материјали. Како друга цел им е враќање на довербата на останатите кон овие две заедници, со што ке им се олесни пристапот на домување, без страв од присилно иселување, како и наоѓање на аљлтернативно сместување ред нивната деложација од камповите каде се привремено сместени.

Третата точка по која ова движење ке работи е во насока на помагање на Роми и Синти стдуденти кои поради намање на доволно материјални срества им е онмогчено понатамашното високо школување.

Движењето Кетан ќе ја искористи оваа последна фаза од изборната кампања за директно да контактира со кандидатите на административните избори и да ја обезбеди нивната поддршка за нејзините предлози, вклучително и преку организирање јавни состаноци и иницијативи за подигање на свеста преку Интернет и лично.

 

Loading


Discover more from EU Romapress

Subscribe to get the latest posts to your email.

Discover more from EU Romapress

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading