Spread the love

E Nicakere asocijacie organiziringja ikljojbe ano ploštadi ko centro edizjakoro Garibaldi sar bi dela sa signali baši but čave so si avrijal m thaj nane len šajdipe te oven ani škola. O presidenti tari romani asocijacija „Phrales“ Viorel Kostače , vakerela so i edukacija pe romane čave si but imporatno baši iklojbe taro čorolipe thaj o stereotipa kola so e gadžen isile trujala akava minoriteto.Leskoro zori si ki kupa javere asociencencar te del piko ko rodibe thanarin lengere jereinge kol so palo odova kašaj meken len ani škola. Akaja inicijativa o perfekti realiziringjla, kola so savores so si čavencar araklo si lenge šukar thanarin. Akala familie ale andar i Bosnam thaj si rodime azilantia so džakerena piro statusi. Numa fakti si kaj te len satsusi sar politikakoro emigrabto si čivde ko gijndipe „zero“. No ačola vavera opcije ko legaripe paše pire rezdencionalno kartake.

Loading


Discover more from EU Romapress

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Discover more from EU Romapress

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading