Spread the love

O Direktori taro BGO ( Pravdo Sauitnipe) i Marta Smoilkova ki jekh televizakiri emisia ani Češka rodingja muklin taro Čehiakoro džianegoro arakhlo soske negirinela sa i dirkiminacia e Romengiri ani Češka. Ko pravdo lil pobuter BGO dengje piro vas hramoviba ko akharibe e čehiakere premiere Andrej Babič thaj e meboren taro Teluno Kher te distancirinepes taro anti-romano bi šašutno istorijata, kova so sa cidimo tari debata „Ki vrama tro 30 berša napalal“. O Integracie so sine e Romenge ki akaja them na kergja kanči, kanhči nane trami,o, o dživdipe e romengoro na trampingjape, šj vakerelape so o lengoro dživdipe ulo panda pobilačo. E Čehiakoro džianegoro arakhlo negirinela o dende informacije tao kharane soske o dživdipe e Romengoro ani Češka si paro thaj si diskriminirime. Numa sa akava pandela pe jekhe koehzistencijalno sako diveskeredirkiminacijaja kote so e Roma nane čivde ko sasljaribe, edukacia, thaj kherutnipe. O stereotipia si čivde so e Roma kana denalen khera ola destruktirinna o khera. O direktori panda jekh drom akhargja e čehijakere džianegoro arakhlo , dži kote si panda ki misal so e Roma nane diskriminirime ani Češka tega le nane le krisi te kerel delovnikane ativnostia. E čehiakoro telo džianegoro arakhlo i Monika Šimenkova vakergja so oj ne gndinla vi sar lakoro patroni baši nacrt strategija e Radžakoro baši e Roma. Pučiba si si kozom e Čehiakoro guvermento ka lel than ki ncionalno strategija e Romenge kolea so o EU mangel te ikvelen taro čorolipe thaj anti romanizam. Барање оставка на народниот правобранител за негирање на дискриминација на Ромите во Чешка Директорот на НГО Отворено Општество Марта Смоликова побара од народниот право бранител на Шека да поднесе оставка поради негирањето на дикриминација врз Ромите во Чешка На отворено писмопотпишан од претставници на организации кои ги промовираат човековите права, луѓето кои се соочуваат со неволји и ромското малцинство го повикаа чешкиот премиер Андреј Бабиќ (АНО) и членовите на долниот дом да се дистанцираат од анти-ромските забелешки дадени од народниот правобранител и беше покренато како тема на дискусија. „За време на 30-те години наназад, правејќи ги интеграциите на Ромите, ништо не се смени. Ситуацијата се влошува – повеќе деца Роми што напуштаат училиште, многумина не се подготвуваат за идно вработување, расте невработеноста, се зголемуваат локалитетите. Сепак, кога критички напоменувам дека не смееме да го продолжиме ова, дека мора да ја менуваме ситуацијата, се смета за антиромски напад. Тоа е пример за тоа каде се наоѓа дискурсот за интеграција на ромскиот народ во овој момент “, „Народниот правобранител ги негира причините што некои Роми ги доведоа во тешки ситуации. Овде спаѓаат нивниот слаб пристап до образование, слаб пристап до дом, слаб пристап до здравствени услуги – што е поврзано со стереотипите за тоа дека Ромите ги уништуваат становите, се мрзливи Ако не се издржат, тогаш дури и лице кое нема лично искуство со Ромите ќе ги види преку таа леќа “, тврди Смоликова. За време на возбудената дискусија, директорот на организацијата Отворено општество го повика народниот правобранител да си даде оставка. „Ако одбиете да го признаете дури и постоењето на дискриминација повторно кај Ромите, ако мислите дека тоа не е она што се случува во оваа земја, тогаш верувам дека немате деловни активности и треба да си дадете оставка, бидејќи вашите мислења не се совпаѓаат на мисијата на таа функција , тоа е сè што е директор на фирма велејќи дека никогаш не ќе го користи своите производи, бидејќи тие се лошо “, рече таа.  Чешката заменик-јавен бранител на правата, Моника Шименкова , исто така, рече дека не се согласува со неодамна изразеното мислење од народниот правобранител на нацрт-стратегијата на Владата за Ромите . Пред еден месец таа објави дека народниот правобранител ја отстранил од три владини совети каде што таа ја претставувала канцеларијата.   Кжежек одговори со тоа што тој никогаш не го отстранил својот заменик од советите затоа што таа никогаш не им била доделена и дека според законот тој е член на нив. Серверот за вести Romea.cz потоа објави документација што покажува дека тоа не е точно , барем во однос на Советот на чешката влада за ромски малцински работи, каде што се подготвува стратегијата.

http://www.romea.cz/en/news/czech/czech-ngo-director-tells-ombudsman-he-should-resign-for-refusing-to-acknowledge-discrimination-against-roma?fbclid=IwAR1fMtO6zUSBfhaJHA8TyAgLHIKlZtJ9CEu4J39rp4z3HWTvxXyBvoIlx2Q#.YDNK6E3LIoY.twitter

Loading


Discover more from EU Romapress

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Discover more from EU Romapress

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading