Spread the love

O direktoti taro Themutno yavodi baši statistika Simeon Apostolski avdive akhargja konferencia reprezentaivencar taro tikne jekhina ani R. S. Makedonia. O reprezentanti tari romani jekhinsa o Elvis Šakiri membro taro romano nacionalnikano movimento (dviženje) „ Avaja“.

Leskoro legaripe trujal o direktori thaj prekal o javera reprezantativia sa sa ko kontekt baši bi pakiba e romane jekhinakoro thaj vi agjar taro akava movimento, so isile nekobor organiyirime timia tao lengera aktivistia baši dikibe thaj arakhibe šajdime manipulacie prekal i romani jekhin ko nekobor Komune ani makedonia. O Šakiri pendžargja e direktore taro yavodi baši naklo incidenti ani diz Strumica ki Khorahani mahala, kana palo lengoro džajbe taro than, džene tari khorahani jekin taleder o zori akharge e romane jekhina ma te hramonepes sar Roma numa sar Khoraja. Tari vaver rig o repreyentanti tari khorakhani jekhin negiringja e Šakire vakerindor so ola si odola kola so mangena prekal manipulacie thaj hovajbe baši bukjarnipe te ciden akalen jekina te hramonepes sar Khoraja.

Me mora te vakerav so na džangjum kaj jekh NGO isila baro zor te bukjarnarel, numa akabva si non sensm anglo sa so o e dizutne movimento nanelen politikakoro dumo, nit nanelen politikakoro panlo lafi baši bukjarnipe. Asavki defanziva si bizi orientacia thaja astarea nisavo than e čačimaske. Ikavindor o lafia tar khorahano reprezentativco šaj ikavaja so i khorahani jekhin prekal pire aktivistia ka keren baro zori thaj manipulacie sar bi pali peste ingarena pobaro numero ko akava ginibe.

Asavko čini si dikhlo so e romane aktivistia, individualcia thj političaria zaruri si te ačon jekh uza ko jekh ko činavibe aavke šajdipaskere manipulacije upreder e romane jekhinake ki vrama taro ginibe.

 

Постојат индиции за можни манипулации врз ромската заедница за време на пописот

Директорот на Државниот завод за статистика Симеон Апостолски денес свика конференција со преставници на малите заедници во Р.С. Македонија.

Преставник на ромскта заедница бил членот на националното ромско движење „Аваја„ господинот Елвис Шакири.

Неговоро обраќање кон директорт на заводот како и кон преставниците на малите заедници бил во контекст на недовербата на ромската заедница, пред се на ова движење кое веќе има мобилизирани свои тимови во неколку општини за следење на можни манипулации кон ромското население во некои делови на Македонија.

Шакири го запозна директорот на Заводот со инцидентот во Струмица во турското мааало, каде по заминувањето на активистите на Аваја, членови на турската заедница вршеле притисок и ги повикувале членовите на ромската заедница да не се попишуват како Роми туку како Турци.

Од друга старана преставникот на тусрката заедница го негираше Шакири, и дека тие се оние кои преку лажни ветувања сакат да ги придобијат оние кои досега не биле Роми, преку вработувања.

Искрено морам да признам дека не сум знаел дека ова национално ромско движење има толку голема моќ за вработување, и е нон сен оти се работи за граѓанско движење без политичка позадина однсоно политички договори за вработувања или пак делење на финансиски срества. Очигледно е дека преставникот на турската заедница покривајки си ги манипулатните активности за придобивање на дел од ромското население да се запишуват како турци прибегува кон дефанзива без ориентација.
Ваквиот чин е показател дека ромските активисти, индивидуалци па и политичари треба цврсто да застанат во спречување на можна манипулациа на ромското населени во времето на пописот.


Discover more from EU Romapress

Subscribe to get the latest posts to your email.

Discover more from EU Romapress

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading