Spread the love

Ano trinto dive ko sabaeskere aria i nacionalnikani policija tari Francija foririmo paldingja jali ikavgja taro jek skvoti romane familija koja so gejnela 6 čavore savore školarizirime.
I decizia baši lengoro ikalibe angjape taro tribunaleskoro ikerdo ko rodibe taro patroni e kereskoro kote so ilealno sa thanarde akaja romani familia tari Romania.
Aso o portali La voix„-Avazi i familia thaj lengere čavore kola so ko niči džana ani škola ko sabaeskere arija araklpe ano drom ko trotoari nekobor torbencar šeja thaj školakere rancia em diosave khelina. O dat thaj i daj e familiakere si ko buti keribe numa baši administrativnikano problemi ola na arakle kher, pa sebepi adava ola thanargjepe ko akava skvotirimo kher ani di Lil.
Vi so i Francija persi berš hramongja piro lejbe than ki strategia e Romengiri 2020?2030 berš prepozalimi taro Evropakoro Konsili, voj prekal pire prefekture ko departmania ani Francija akale strategijaja si vi agjar kerela buti ko užaribe o skvoteria o ilegalno kampia kote so si thanarde disave romane kupe, numa nasglo sa trebela angleder te ikavanpes taro skvotija trebela te arakelpe lenge provizoarno thanaribe thaj palo lengoro mangipe dži kote mangena te panden pumaro lafi baspi lengiri integracija lenape e familien ko dispoyitivi taro odredeno organizacije te keren buti ko berša so avena.
Vi so akaja srategija trebula te kerelpe ko nivo ani sasti Francija, trujal akava čini i prefektura taro Departameni Utaralo kote so arakljovela i diz Lil panda na lila than ki realizacija akale strategijake sar soj but departmanija ani Francija.
Palo akava bihumanikano čini pobuter asocijacije taro akava Departmani ka len than ko protst te bi šaj sikavena piro bičalipe taro akava buti keribe e prefekteskoro taro Utaralo Departmani.

Присилно иселување на ромско семјество од Лил

Во средата наутро националната полиција на Франција присилно истера ромско семејство со 6 школаризирани деца по декрет на судки извршител а по барање на сопственикот во кое биле илегално сместени ова романско ромско семејство.
Како што информира порталот „ La voix„-Глас, семејството и нивните деца кои се редовни ученици утрото во средата се најдоа на улица со неколку торби облека училишни ташни и неколку играчки.
Таткото и мајката на семејството се во работен однос, и поради безброј администраивни проблеми, се уште не најдоа дом со своето семејство се сместија во сквотирана кукја во градот Лил.
Иако Франција во март минатата година потпиша договор со Европскиот Совет дека ке се вклучи во Европската стратегија за Ромите 2020-2030 година, преку своите префектури на департманите во Франција е ова стратегија е и воедно и рачистување на сквотовите, дивите и импровизирани кампови каде се сместени ромските гупи но пред се со наоѓање на решение пред нивното иселување, да се најде привремено сместување и овие семејства по нивна волја да прифатат нивна интеграција која треба да се спроведува во текот на овие години.
Иако ова стратегија треба да се врши на ниво на целата територија на Франција , според овој чин најверојатно дека префектот на Департанот Север каде се наша градот се уште не ја поставил насоката за вклучување во националната стратегија за Ромите 2020-2030 година.
По ваквито нехуман гест на префектот на Департманот Север неколку асоцијаци преку протест ке го објават своето незадоволство од третманот кој го имат ромските групи во овој департман.

Loading


Discover more from EU Romapress

Subscribe to get the latest posts to your email.

Discover more from EU Romapress

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading