Erati ko nekobor evropakere dizja sine organizirime protestija mujal o maribe ani Ukraina.
Ko Brisel trujal o informacie dži kote reslja amaro portali sine pobuter taro 3000 manuša protestantija, maškar kote sine vi jekh numero europakere deputatija.
O protestantija rodena te činavelpe o maribe ani Ukraina thaj lakiri eskalacija , dejbaja prioriteti akava maribaskoro konflikti te ovel faisalimo prekal o diplomatsko drom.
O parole kola so piravena sa o protestantia „ Činavibe o maribe“, „Činavipe o šastre“, „Činavibe o mudaribe ko maribe“ si parole kola trebena te trampinepes prekal o mesažo „ Sansari“, „ Habe“ thaj „Takjaribe“.

Ko akala protestija lile than thaj nekobor tomane aktivistija.I Evropa vazdelape, London berlin , Brisel thaj vavera dizja dikena so i evropakiri politika si založimi prekal e amerikakoro politikakoro imperijaliyam thaj lakere interesija.
O maribe ani Ukraina na dela niami e rusiakere „invazia“ ki Ukraina, numa sa adava šaj ma te reslpe sine dži ko adava so si avdive keda o Purabaoli lumia na ka del sa šastre te bi eskalirinela o maribe thaj bi anela sine diplomatsko faisalibe angleder te šurukerel o maribe.
O organizatorija akale protesteskoro sa nekobor sindikalno organizacije anavkerede „ I Evropa si baši o sansari“, ko Brisel o protestantia sa legarde taro belgisko deputati Raul Hedebouv.

 

„Европа е за Мир„

Вчера во неколку европски градови се одржаа протести против војната во Украина.
Во Брисел според информациите до кој стигна нашиот портал имало повеќе од 3000 протестанти, меѓу кои присутни во протестот биле и еден дел на европски пратеници.
Протестантите бараа да се прекине ексалацијата на војниот сукоб во Украина, давајки притоа голема важност овој конфликт да биде решен по дипломатски пат.
Паролите кои ги носеа протестантите „Стоп за војната„, Стоп за оружјето„ „Стоп за убиствата од војната„ се порака за „Мир„, Храна„ и „ Греење.
Европа се буди, Лондон Берлин и други градови веќе сватија дека Европската политика е заложничка на американскиот империјализам и неговите интереси.

На овој протест учествувале и еден број на Росмки активисти.

Војната во Украина не ја оправдува руската „инвазија на Украина, но сето тоа можело да се спречи доколку проблемите во Украина Западниот свет наместо понудување на оружје можело да понуди мирно решение на украинско-рускиот спор.
Организатори на овој протест „Европа е за мир„ во Брисел се меколку синдикални организации предводени од белгискиот пратеник Раул Хедебоув.

Total Views: 45 ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »