Spread the love

Taro 2 mart 2023 berš startujnelape e siklojbaja makedoiakiri čib e makedoniakere čavengoro kola so dživdinena ani Belgia.
I Agencija baši expatia ( iselenici) realizirinela akava proekti kova so si telo ikerdo taro Ministerstvo avrutne bukejngoro thaj taro Ministerstvo baši edukacija, kola so akarena e jerien te len than te bi angažirinena pire čaven resaribaja te keren kontakti pire matično themaja thaj ko jekh te sikljoven i makedoniakiri čib.

Ko pandipe e zorea tari makedoaniakiri ambasada Utarali Makedonia ko Brisel baši siklojbe e makedoankere čibjakoro tari rig e makedoanikere dizutnegoro kola so si ani Belgia, o makedonaiakoro ambasadori o Metodia Belevski vi agjar akharela baši realizacija akale resaribaskoro kova so ka anelpe ko jek nivelo kote so o čave kola so ka šunen taro duripe šaj resarinena prekal i platforma ZOOM ko akava linko: Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/76169005112?pwd=bmCDMKX4HKZJmw5SzJquJS7cb4T8ar.1
Meeting ID: 761 6900 5112 Passcode: DmreY7.
Trujal o makedoniakoro ambasadori Belevski akava ka ovel bašo džovapi baši sikavne thaj vi agjar baši okola kola so ka šunen, thaj trebela akava procesi te ovel respekteja soske si kotor taro makedonaikiri istorija thaj tradicija.
O informacie si dendi taro romano aktivisti
Kjamčo Sejdi

Учење на македонскиот јазик за децата иселеници во Белгија

Од 2 март 2023 година започнува онлајн часовите за изучување на македонскиот јазик за децата на македонските иселеници од Белгија.
Агенцијата за иселеништво со подршка на Министерството за навдорешни работи и Министертсвото за образование се главните реализатори на овој голем едукативен проект.
Македонскиот амбасадор во Брисел Методија Белевски упатува апел до сите дрќавјани на Ѐмакедонија кои работат и живеат во Белгија да ги ангаажират децата со цел да се оствари конттакт со матичната држава.
Според Белевски изучувањето на македонскиот јазик е приближување кој ќе биде прифатлив за слушателите и ке преставува огромна одговорност како за наставниците така и за слушателите, и треба кон овој процес да се пристапи со почит и посветеност зашто е дел од нашето исконско битие, суштина и традиција.
Информациите се поделени од страна на ромскио активист од Белгија
Ќамчо Сејди

Loading


Discover more from EU Romapress

Subscribe to get the latest posts to your email.

Discover more from EU Romapress

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading