Spread the love

 

Vi so i Slovačka thaj i Čeka ki kupa si jekh taro najrasistikane thema keda kerelape lafi baši romani jekhin, ko lokalnikano alusaribe kov so ikergjape ano 29 oktomvri akava berš 52 šerutne dizutnengere šerutne lile i viktorija ko akava lokalnikano alusaribe.
Akana ačola te dika anglo sa sar ka thavdel o šerutnipe thaj kozom ka anel škaripe ko čačutno progresi akale etnikane jekhinakoro koja so si beršencar tardi sar jekin harne intelektea upreder kaste kerelape didkriminacija, tortura pa vi agjar steriliziribe e romane džuvlengoro sa dži anglo nekobor berša pa vi so i Slovačka sa membro e Europakere unijakoro.
Tari vaver rig pučelapes jali o investicije thaj o khedipe taro Euriopakoro solidarno fondi ka oven čačutne investirime e romenge ani Slovačka kola so beršencar istemalkerena sine len baši Roma bizo rezultatija, akava drom ka trampinelpe asavki malverzacija sar so havljralea o euro deputati Januz Omarje membro tari francijakiri politikani Partija Zorali Francija, thaj membro ki mahno kupa ano Evropakoro parlamenti.

 

Словачка со рекоредн број на ромски градоначалници

Иако Словачка заедно со Чешка е една од најрасистичките земји кога се во прашање ромската заедница, на локалните избори кои беа одржани на 29 октомври оваа година беа избрани дури 52 градоначалници со ромска етничка припадност.
Сега останува предизвикот како ке се владее и колку тоа ке допринесе во вистинскиот напредок на ова етничка заедница која со децении е жигосана како заедница со низок интелект над кого се врши дискриминација, тортура па дури и стерелизирање на жените ромки дури све до пред некоја година иако Словачка стана членка на Европската Унија.
Од друга страна се поставува прашањето дали инвестициите и црпењето на Солидарниот фонд наменет за Ромите кои Словачка заедно со Чешка кои го користеле сите овие години ке ќе бидат вистински наменски потрошени, за разлика од предходните години како што вели европскито пратеник Јануз Омарје член на франсуската партија Непокорна Франција и
член на левите партии во Европскиот парламент

Јануз Омарје член на француската партија Непокорна Франција и
член на левите партии во Европскиот парламент

Во срцето на ЕУ, Ромите се третирани како недопирливи и подграѓани.
Население кое живее во сиромашни квартови со планини од отпад, без патишта, без пристап до вода, здравство, образование, пазар на труд… Средновековна реалност! »

Loading


Discover more from EU Romapress

Subscribe to get the latest posts to your email.

Discover more from EU Romapress

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading