Spread the love

Manuel Demože si direktori taro kabineti DIHAL ( maškarresorsko delegacia baši thanaribe thaj lejbe kherutnipe thaj džovaplija baši francijakiri starategija e romengiri 2022-2030

Ani Praga, Češka koja so šerunirinela e Evropakere Unijaja dži ko agor e 2022 berš ikergjape duj bare bešlarina ko evropakoro nivelo panlo e strategijaja baši lejbe than e romengoro ki nevi strattegija2022-2030.
E Evropakiri platforma savi čivela e romen, ikerelape sako duj berša thaj kedela o reprezentija taro guvermentia,loklanikane administracije thaj o dizutne organizacije taro 27-thme mebria ki Evropakiri Unija.

Ko khedipe ago lafi ki platforma sa e evropakere komesarka baši jekhgalipe i Helena Dali bahtarindor o piro ko maribe mujal o antiromizam thaj vi agjar o lejbe than francijakoro koja so oficijalno lila than ki evropakiri propozicija taro Brisel sar džovapi baši jekhgalipe thaj lejbe than e romengoro.
O preperutno tari Francija kova so lela than ki strategija e rajo Manuel Demože taro DIHAL tari francijakiri nukta prezentiingja e francijakiri strategija thaj vi agjar ko savo čini ka inkropririnelpe mujal o antiromizam, bikherutnipe, bilačo kthanaribe thaj užartibe e čorole kvarton.

O rajo Demože kova si vi agjar direktori ko kabineti taro DIHAL vakergja kaj ko akala misie arakljape e antiromizam, stereottipia thaj prežudice kola so sistematski bičavena pe prekal e Roma, sar misal bikherutnipe,marginalnost, čhoribe thaj biužaribe.

Мануел Деможе: „ Се соучуваме со антиромизмот, стереотипи и предрасуди кои систематски се упатуват кон Ромите

Мануел Деможе е директор на кабинетот за Меѓуресорска делегација за сместување и пристап до домување, и одговорен за спроведување на француската стратегијата за Ромите 2022-2030

Во Прага Чешка која председава со Европската Унија до крајот на 2022 година, се одржаа два големи состаноци на европско ниво во врска со вклучувањето на Ромите во новата стратегија 2022-2030.
Еропската платформа која ги вклучува Ромите се одржува на секои две години и ги собира преставниците на владите, националните и локалните администрации и граѓанското општество од 27-земји членки на Унијата.
На состанокот свој збор имаше и Европската комесарка за еднаквот Хелена Дали поздравувајки го овој чекор во борбата против антиромизмот како и учеството на Франција со која официјално испрати во Брисел одговор на препораката за еднаквост, вклучување и учество на Ромите.
Преставникот на Франција кој е вклучен во француската стратегија г-нот Мануел Деможо од ДИХАЛ француска контакт точка, ја престави француската старатегија и на кој начин таа ке ја инкорпонира во борбата против антиромизмот, борбата против бездомништво, лошото домување како и рачистувањето на сиромашните квартови.
Г-нот Деможе кое е и воедно директор на ДИХАЛ истакна дека во овие мисии се има суочено со антиромизмот и ја забележал големината на стереотипите и предрасудите кои систематски се упатуват кон овие популации како на пример:бездомништво, маргиналност, кражба, нечистотија итн.

Мануел Деможо потоа покажа како Дихал делувал на ова поле, преку дело на анимација, убедување и партнерство, цитирајќи три конкретни преводи:

Прво, посебното место дадено оваа година на антиромизмот во последниот годишен извештај на Националната консултативна комисија за човекови права доставен во јули минатата година до министерот делегат кај премиерот, одговорен за еднаквост меѓу жените и мажите, од различности и еднакви можности. ,

Второ, активностите преземени со меѓуресорската делегација задолжена за борба против расизмот, антисемитизмот и анти-ЛГБТ омразата, особено во рамките на подготовката на идниот национален план за борба против расизмот;

Трето, партнерството склучи со Министерството за култура околу споменот на патниците, како последица на националната почит што во ноември 2016 година ја оддаде претседателот на Републиката, кој ја препозна одговорноста на Франција за интернирањето на повеќе од 6.500 „номади“ во околу триесет. специфични кампови, помеѓу 1940 и 1946 година.

Loading


Discover more from EU Romapress

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Discover more from EU Romapress

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading