Spread the love

Anaveja „Ikloven tari rakjakiri arman“ tajsa ko 19 o ari ko Kulturakoto kher Kočo Racin ka ovel prmovirimo o nevo lil khedipe romane poeziaakoro taro romano poeti o rajo Disoran Zekir.
O khedipe poeyije ko jekh than taro akava lil si ikavdi tari asocijacija Romano ilo.
O Diroan si jek taro majanglutne thja majpure romane poetia taro makedoanikoro regioni.
O diskoran dćži akana ikavgja pobuter lila poezijaja sar soj:
– Manušipe
– Nevi javin
– Dživdipe te la ko kanuni e jaratčiatskoro

Излезете од ноќното проклетсво

Со наслов „ Излезете од ноќното проклество„ утре во 19 часот во Домот на Културата Кочо Рацин, че биде промовираната новата збирка на поезија и песни на ромскиот поет Зекир Дисоран.
Збирката поезија Излезете од ноќното проклетсво е издадена од здружението Romano ilo ( Ромско срце).
Инаку Дисоран е еден од најстарите и меѓу првите ромски поети од просторот на денешна Македонија.
Дисоран важи за еден од успешните поети кој досега успеал да отпечати неколку збирки на поезија како што се:
– Човечност
– Неви јавин
– Живот под законот на створителот

 

Loading


Discover more from EU Romapress

Subscribe to get the latest posts to your email.

Discover more from EU Romapress

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading