Spread the love

Ko 5-septemvri 2022 berš iklilo o nevo lil Samudaripe tari Kler Auzias.
O lil havljarela baši o genocidi upreder e Roma ki vrama taro 1938 dži ko 1946 berš, kana bute šele milengere Roma sa mudrde ano koncentraciono logoria, mudarde ko umala , ko gasna kamionia…
Ki adaja vrama i francijakiri administracija taro Viši sinelen datoteke e romane kupengoro ani Franci kola so lokipaja palo odova sine khedime thaj deportitime ko logoria ani Francija, kola so palo odova o nacistia taro Trinto Rajh deportiriringjelen ano koncentraciono logoria ki Evropa.
Akava lil si andibe baši o genoocidi e romengoro kola so but džene ignorinenale thaj si kotor te činavelpe akaja kriminalno amnezija.
O ex presidenti tari franciakiri Republika o Fransoa Holand pire administracijaja avgo fore havljargja o džovapluko tari tegatuni francijakiri administracija baši lejbe than ko genocido upreder e Roma ki teritoria tari Francia.
Kler Aizias akate kerela sasti revidirimi buvljardipanorama baši lakoro trito ikloje e lileskoro samudaripe kote so viktimia sa o Roma ko samudaripe.
Kler Auziassi doktori palo ko Samudaripe, thaj isila nekobor lila hramorde bai o romano genocido.

 

Samudaripе заборавен холокауст над Ромите

На 5-ти септември 2022 година од печат излезе книгата „Samudaripe „ ( Холокауст на Ромите) од Клер Аузиас.
Книгата раскажува за геноцидот на Ромите за време на Втората светска војна, во која од 1938 до 1946 година од страна на нацистите загинаа стотици иљада Роми во концентрационите логори на смрта, стрелани по ливади шуми, убиени во гасни подвижни камиони…
Во тоа време администрацијата на Франција располагаше со конкретни податоци на ромското номадско население на територијата на Франција, која лесно ги наоѓаше овие групи кои потоа ги депортирала во прифатните центри од кој пак нацистите од Третиот рајх ги депортираа во злогласните логори на смрта.
Книгата „Samudaripе„ е потестување на геноцидот над Ромите и ингнорирањето и непризнавањето на Холокаустот врз Ромите во времето на Втората светска војна со што би требало да се укине оваа криминална амнезија.
Поранешниот прредседател на Француската Република Франсоа Холанд сотогашната администрација за првпат ја призна одговорноста на геноцидот потпомогната од тогашната администрација на Франција Виши.
Писателот Клер Аузиас овде прави целосно ревидирана и зголемена панорама за нејзиното трето издание на Samudaripen, чии жртви биле овие луѓе во Европа.

Клер Аузиас е доктор по Самударипе, и има неколку дела напишани за геноцидот на Ромите.

 

Loading


Discover more from EU Romapress

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Discover more from EU Romapress

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading