Spread the love

Ani Bugarija ko thavdipe si formiribe nevi političko partia anavkerdi „ Civil Liberalno alternativa bađi o hakaja“.

Akaja politikani partija ingerala pali peste o protesno phiruitnipe taro aktivistia tari bugarijakiri dijaspora thaj tari Bugaria, kote so lile than thaj romane aktivistija.

O fundalipe akale partijakoro ko avdisutni vrama si baši o porelaksirime šajdipa palo ko peribe e šerutne partijakoro GERB- Jekhutne patriotija.

Akava phiruitnipe kotar so iklili akaja ideja baši o formiribe političko partijakoro bijandili prekal o pobut numero protestija, ano but europakere dizja, thaj sine prekal lende kerdo zori baši o peribe e totalizirimo sasuitnipe tari šerutni političko garnitura ani Bugarija kote so ko čekat sa s o GERB.

O GERB sa sa imopzatno ko ple rasistikane taj diskirimine politikakere legaribe mujal e romane etnikane kupakoro ani Bugarija. Ki vrama taro lengoro šerutnipe e Roma sine zoreja paldime taro ple kvartia, nasulime, marde thaj čudime taro pire khera…

Akaja politikakiri partija mangela te thamarkerel prosperitetno dizutnikano sasuitnipe baš demokratikane hakaja, o šerutnipe e hakaengoro, jekhipe thaj maškarpakjajba maškar o dizutne.

Vi so pesimistikano dikhibe prekal akaja nevi politikakiri partija si nevipe ki bugarijakiri političko scena , numa dela šajdipe baši nekobor pendžarde romane aktivistia kola so kotor tari akaja politikakiri partija, baši so pakjava so ka den pesstar sa baši tra,pa e politikane kurseskoro prekal oi romani etnikani jekhin ki Bugaria,

Phareste si te ikavenpes o ekstremno nacionalizyam so dži akana sa destruktivno ko sako sfera taro romano dživdipe ani Bugarija.

Zaruri si barp zori te resarelpe i mangli resarin thaj i destinacia so isila akaja politikani partija prekal o etnikane jekhina, verska, thaj vavera diferencie kola so etiketirinena sa e Bugaria sar them so nane lači baši e Roma ko siguritetno nivelo, a majbut ki vrama tari pandemia Korona virusi, kana saste romane mahale sine rotalime taro šastrale policajcia thaj soldatia, mukle bizo phani thaj vavera bukja .

Numa ka sikavel i vrama kozom akala resarina si čačutne, thaj jali si akale politikane partija zori te ikavel o rasizam, diskriminacija thaj o hakaja so si mankinela kana si o ko pučiba e Roma.

Jekh si o dejbe lafi, javer si i realizacija.

Ке се промени ли политичкиот курс на Ромите во Бугарија-

Во Бугарија во тек е формирањето на нова политичка партија „ Цивил либерална алтернатива за правда„.

Ова политичка партија преставува протесно здружение на активистикако од бугарската дијаспора таја и од Бугарија, во која активно ке земат учество и ромски активисти.

Основањето на партијата во сегашно време е поради релаксираните политички односи во Бугарија по падот на предходната партија ГЕРБ- Обединети патриоти.

Ова движење кое ја произнесе ова идеја за формирањето на политичката партија се роди преку протести во неколку европски градови, преку кои се вршеше притисок за падо на тоталирализмот на тогашната владејачка гарнитура од ГЕРБ.

ГЕРБ беше импозатна во своите расистчки и дискриминирачки политички односи према Ромите во Бугарија. Во времето на нејзиното владеење, Ромите биле на удар на екстремисти, присилно истерани од своите квартови понижувани, истепани, насилно биле исфрлани од своите домови…

Ова политичка партија се стреми за градење на просперитетно граѓанско општество , за демократска и правна држава, за владеење на правото, за еднаквост и меѓусебна доверба на граѓаните.

Иако песимистички гледано кон ова ново политичко освежување на бугарската политичка сцена, сепак дава надеж поради неколкуте познати ромски активисти кој се дел на ова сега политичка партија, за која верувам дека ке дата се од себе, за промена на политичкиот курс кон ромската етничка заедница во Бугарија.

Тешко е да се искорени ектремниот национализам кои досега бил деструктивен во секој поглед на ромскиот живот во Бугарија.
Потребни се големи напор за постигнување на саканата цел и насоките кој ја има ова политичка партија кон етничките, верските, и другите разлики кои ја етикетираа Бугарија како држава неповолна за Ромите особени за време на пандемијата на Корона вирусот, каде цели ромски квартови биле опкружувани со наоружана полиција и војска, оставени на милост и немилост без вода и потребни намирници.

Но ке покаже времето колку ли се овие цели вистински и дали воопшто ова политичка партија има моќ да го искорени расизмот, дискриминацијата како и правдата која е манќава кога се во прашање Ромите.

Едно е ветувањето а друго е реализирањето.


Loading


Discover more from EU Romapress

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Discover more from EU Romapress

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading