Spread the love

Mangaja o romane čhija te čhinaven pi gind kaj trubul te trainen anglal o murša

Olengoro bendi Pretty Loud počmingja te ikljol ki srpsko muzikakiri scena , a sa so mangaja sine ki romani muzika, ovel panda pošukar sebepi akala romane čhija.

Den tumen godi dali nekana šungjen bašo romano džuvljano bendi angleder. Amen ka vakera tumenge – na šungjen. Ola si avgo na salde ki Srbia numa em ki lumia. Odoleske si anavkerde sar garvasiali grupa soske phravgje o drumoi sa e avutne generacienge Romane čhija so mangen te keren odova.

Numa olemgere lafia keren presia em upral o javera da džuvlja soske prekal o gilja ola odova sikaven ki praktika erm vakeren kaj na troma te traina amare problemenge, em ma te dikha o nepravde so ovena.

I Silvija, i Zlata, Selma em i Elma si o bendi Pretty Loud em vakerena sa so mangena prekal o kerde muzičko akcie e javer čhienge te šaj hošinen pe šukar em te oven siguritetno ko sasoitnipa kaj so dživdinena.

„Pretty Loud” si kotor tari i fondacia GRUBB, em te ovel tumenge panda majklar – ola educirinen e romane čhaven trujal so si len artistikano ofisi bađo dancing, rap, muzika em artistia, a o čhave realizirinen pire talentia prekal okova so vakerel pe – arti.

Amen fundiringjem o Pretty Loud ko pervazia akale fondaciake manglem amaro džuvljano bendi si prekal o tekstia em o gilja ka sikava so mangajaem so isi ko amaro vilo.


Првиот женски ромски бенд во светот од Србија: Сакаме девојките да престанат да мислат дека мораат да молчат пред мажите

Нивниот бенд Pretty Loud штотуку почнува да се пробива на српската музичка сцена, но сè што сакавме во ромската музика, станува само уште подобро заради овие храбри девојки.

Размислете добро дали некогаш сте чуле за женски ромски бенд порано. Ние ќе ви помогнеме – вие не сте. Тие се први не само во Србија, туку и во светот. Затоа со право ги нарекуваме храбра група бидејќи тие го отворија патот за сите идни генерации Ромки кои ќе сакаат да ги следат.

Сепак, нивните зборови влијаат и на сите други жени, бидејќи преку песни тие нè придвижуваат на дело и не спречуваат да молчиме за нашите проблеми, така што повеќе не би гледале пред неправдите што ги доживуваме. Силвија, Злата, Селма и Елма настапија како претставници на женското движење и бендот Pretty Loud и зборуваат за сè што сакаат да постигнат преку нивните музички акции за другите девојки да се чувствуваат добро и пред се да бидат безбедни во општеството во кое живееме.

„Pretty Loud е дел од фондацијата GRUBB, и за да ви биде појасно – ние едуцираме деца Роми и покрај тоа имаме уметнички работилници за танц, рап, музика и глума, а всушност децата ги реализираат своите таленти и се борат за она што го сакаме преку уметност. Ние ја основавме Pretty Loud во рамките на фондацијата, сакавме да имаме сопствен женски бенд во кој преку текстовите ќе покажеме како размислуваме и што има во нашето срце и душа за да можеме да се бориме за тоа што го работиме – вели Силвија Синани.

„Нашата цел беше да започнеме први со такво нешто и да најдеме женски ромски бенд затоа што ги сакаме истите права како и мажите, а најдоброто оружје за тоа е музиката и танцот“, додава Злата Ристиќ.
Силвија признава дека имаат крајно тешка задача кога станува збор за подигање на свеста кај жените кои се навикнати да молчат и да трпат неправда.

“Многу е тешко затоа што им се чини правилно да молчат, а ние не го сакаме тоа. Преку нашите песни сакаме да пренесеме емоции и пораки, без оглед на возраста на жената на која и се обраќаме. Важно е да го сторат тоа не молчи и сфати дека тие имаат право на глас без оглед на темата. Нека почнат постепено да го разбираат, не очекуваме ненадејни и драстични промени – важно е само да не молчат “.


Discover more from EU Romapress

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Discover more from EU Romapress

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading