Spread the love

O sporti lela baro than ko pobaro numero kulture tro diferetno nacie jali etnikane kedina, bizo diferencija jali kerelape lafi baši amatersko forma koja si sal sar rekreacija jali ko profesionalno sporti.
O sporti legarela „maribe bizi šastra“.
O sporti thaj i kultura legarena kovlo zori kas so isi mangin baši publiciteti,, sukcesi, pozicioniribe dći ko resaribe e korkorutne nacia jali etnikane jekina koja so mangela te reprezentirinelpe prekal akala duj bare faktoria.
Dži kote sa o etnikane jekhina investirinena, tamarena, arakhena akala duj forme, ki komuna Šuto Orizari koja si jekh taro jekhunt romane komune ani sasti lumia kote so majoriteti si o romano džiani panda nane sens baši teloikeribe thaj finasisko dejbe arka.
Po lokeste šaj vakerelape, khoni na dikhel, khoni na šunel.
Numa si šaj so isi.numa vi so isi adava numero si but mizerno baši mizeria kote so arakhlovena o sportikane thaj o kulturakere romane aktivistija ki akaja komuna.

 

 

O Video kova so sine publicirimo taro Mirsad Bahtijar, treneri e pionerengoro taro FK Napredok, taro Šuto Orizari, sikavela ifuhalimo realiteti thaj o hali e sporteskoro thaj e kulturakoro ki akaj najbari thaj jekhutni romani komuna ani lumia.
Si paradoks so bizo sens okolendar kaskiri resarin si o progres e romane sporeteskoto thaj i kultura na salde ki komuna numa generalno.
Dži kote neko vakerela kaj isi, oja isi ama vi sar te pene nane.
Nakle pobuter taro 30 berša sar ačavdile jali činavdile o duj bare reprezentia e romene sporteskoro thaj e kulturakoro, maškar kote sine vi jekh akhardo romano abmasadori na sal ko loklanikane thja nacionalnikano numa v agjar ano internacionalno nivelo, odova ssi o KUD Phralipe thaj o FK Napredok.


O dejbe lafi ovena sakodiveskriri lafin kerin,numa i realizacija taro lafi dendo ačola bi perdi paramis taro avdive,dži tajsa taro tajsa dži ko preko tajsa, thaj agjar beršencar.
Thaj agjar beršencar o tereni kova so si okupirimo taro paše neve kerde khera kote so lengere pajna thavdena direkno ko teren, kerindor thaj odoja hari čar so sa ki niva kote so ko than te kele fudbali šaj pravde sadineja piperke thaj patlidžani.
Pobuter si ladžavo taro fuhalipe.
Fuhalimo si numa pobuter ladžavo mukindor kale terne nadežna čaven ko bi lačipe tari komunakiri mizerija.
Nane than basi nekontabilno finansisko investiribe,agjar bi andinelape kana nane tut sens ko arakhibe e romane kultura thaj sporti.
Vrama si te činavlepe te ove demonizirimo e dživdipaja taro prosečnikane, bitalnetirime i bi imporatno manuša kola so gndinelape kaj si disa posebnikane, ikavindor okolen kola so isiln talentija thaj darba baši sporti, kultura, muzika…

„SOS„

Спортот и културата низ шкрги во Општината Шуто Оризари

Спортот зазема многу важно место во голем број култури и нации без разлика далис станува збор за аматерски спорт кој преставува чиста форма на рекреација или пак професионален спорт.
Спортот преставува „војна без оружје„ .
Спортот и културата преставуват мека моќ која има желба за публицитет, успеси, позиционирање до придобивки на самата нација, или етничка заедница која сака да се преставува преку овие две важни полиња на преставителство.
Додека многу етнички заедници инвестират, градат и ги негуват ове две форми, во општината Шуто Оризари која е единствена ромска општина со мнозинско ромско население, се уште нема сенс за подршка и финансиска помош.
Во поедноставени зборови, никој не гледа, никој не слуша.
Можеби има , но иако и има тогаш сигурно таа бројка и во помош и во подршка е мизерна, поради мизиеријата во која се наоѓат спортските и културните активисти од ова општина.

Видеото кое беше објавено на ФБ профилот на Мирсад Бахттијар, тренер на тимот пионери ФК „Напредок„ од Шуто Оризари, ја прикажува сликата за жалната реалност и состојбата на спортот и културата во ова најголема и единствена ромска општина во светот.

Видео: https://www.facebook.com/mirsat.bahtijar/videos/1307510623395007

Парадоксално е да се нема никаков сенс кон оние чија цел е развивање на спортот и културата не само на општината туку и на ромскиот спорт и култура.
И ако го има речиси како да го нема.
Поминаа 30 години , а можеби и повеќе од како изгаснаа два големи ромски друштва кои беа препознатливи за населбата Шуто Оризари, од кој едниот не бил само ромски репрезент туку и ромски амбасадор не само на локално туку и на национално и меѓународно ниво, КУД Phralipe » ( Братство), и другиот ФК „Напредок„.
Ветувањата стануват секојдневно , но релаизацијата на самите ветувања останува неисполнета приказна од денес за утре од утре за задутре и така со години.
И така со години, теренот окупиран со околните ново изградени куќи, од кој секојдневно истекува вода во теренот, претварајки го и онака малото зеленило наречено трева во ораница на кој наместо фудбал може слободно да насадите пипер и патлиџан.


Повеќе е срамотно отколку жално.
Жално, но повеќе е срамно оставајки ги овие млади деца на милост и не милост на спортската општинска мизерија.
Нема место за финансиско неконтабилни, барем така би звучело немањето сенс кон негувањето на ромската култура и спорт.
Време е да престане да се биде опседнат со животот на просечните, неталентирани и не важни за кои се мисли дека се нешто посебно, издвојувајки ги оние талентираните на кои им се оневозможува дарбата за спорт, за култура, музика…
„SOS„

Loading


Discover more from EU Romapress

Subscribe to get the latest posts to your email.

Discover more from EU Romapress

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading