4.000 hektajra Veš (Šuma) tabljola ki Grčka.
E grčkakere požarnikajra marenape bare jagalipaja ki Veš ko than taro Korint, zapadno tari Atina, Dujto dive palo ko redo thaj nesave thana sine evakuirime ko rakjateskere arija.

Ko akava jagalipe thabile pobuter 4.000 hektarija šuma ko uče thana. Uzal o veša thaj thabile 10-khera ili potikne stanija avrijale taro gav sine unistime.

O Jagalipe šurakergja but kasno ko trintodi (Среда) a o jagalipe panda poviše bajrargjale i bavlal.

Pobuter taro 300 požarnikajra thaj askerija volonterija marenape e jagaja, a ko ačhajbe i jag lele than 21 ajroplanija thaj helikopterija.
O jagalipe uništingja o cevija baši elektricno enerkija thaj reslja dži ko pašutno brego.

O Jagalipe si normalno ko akala tate vremija ko sukipe ki grčka, numa akava jagalipe astargja but poangleder. Ko naklo kurko i Grcija si ko najupredernormalno temperatura akale beršeske.

Total Views: 32 ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »