Spread the love

Ki paluni vrama but terne „ambiciozna inteletualcija“ profiteria amare Roma, pravdo havljarena piro bičalipe baši piro džiani, thaj baši nanibe hakaja kola so beršencar napalal si sa podikli thaj po kerki.
Odotar avela vi o pučibe kova so ka ovel bičavdo dži lende… Soske keda o popure romane lideria rodenasa politikano teloikeribe thaj kupatno maškar buti keribe e biguvermenteskere sektrorea o terno inteletualno kapaciteti kova so isijamen avdive na sikavgja interes baši piri populacia thaj interes pire džianeske, numa dživdinena sine ki piri lumia, proektia, privilegie ko fakultetia, thaj akana taro jekh drom iklona sar nevo politikakoro faktori???
Jali e iklojbaja tari Avaja koja so gejnela sal 5 džene avela i mangin sa o terne te oven kotor tari politika?
O mangipe te oven ko najućčo kotor si nišani baši egoicizam kova so buvljarela panda pobuvleste i diskriminacija prekal e Roma, thaj kerela pobut ulavibe ko than te kedamenen sarine.
Peravge sa o politikakere relacie thaj lafi keribe prekal pli špijunaža thaj bikinibe o romano interes kova niked na sine čivdo ko astali te arakelpe faisalibe baši sa o problemia.
Adav si avdisutni terni populacia koja so prekal i rakj mangela te ovel zoralo politikakoro faktori.

Рамадан Рустемов до младите„амбициозни интелектуалци„

Во последно време многу млади „амбициозни интелектуалци за власт“ наши Роми јавно ја изразија својата загриженост за населението, како и за неправдата за која со години наназад е се повидлива и погорчлива.
Па од тука и прашањето ќе ми биде испратено токму до нив…Зошто кога постарите политички лидери барале поддршка и соработка со невладиниот сектор и младиот интелектуален капацитет што го имаме денес, никој не покажа интерес за популацијата и интерес за народот, туку уживаа во проектите и привилегиите на факултетите, и сега наеднаш се појавуват во политичката платформа ????
Дали со појавата на Аваја која се состои од 5 члена се појавува и желбата на сите млади да се занимават со политика?
Жедта за власт е многу силна и тоа е знак дека расте егоцизмот, кој се шири и преставува пострашна дискриминација кон Ромите.
Треба ли да очекуваме уште поголемо рацепкување наместо обединување на самите себе.
Ги срушија сите политички релации и преговори со шпијунажа и продажба на ромските интереси кои некогаш беа ставени на маса за решавање на истите.
Тоа е денешната млада популација која преку ноќ сака да биде политички фактор.

Loading


Discover more from EU Romapress

Subscribe to get the latest posts to your email.

Discover more from EU Romapress

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading