Spread the love

O ex bosansko romano političari o Mehmed Mujic baši o EU Romapres havlarela savo sa o zoripe  upreder leste kana sine oficijalno romano političari thaj romano reprezenti ko nekobor uče themutne funkcije ani Bosna thaj Hercegovina.
Ko plo buti keribe, o Mujič araklilo ko but bilače lafija thaj zori sal te mekel i politika thaj te na kerel khanči, so ka ovel romano progres ki akaja them kote so i romani jekhin si jekh taro najmarginalizirime thaj naj diskrimirime dizutne , kote so o hako themutno lenge si sar suno.
Baši o EU Romapres o Mujič havljarela pi srbiako- hrvattsko čib.

 

„ Sve cigane treba ubiti u Jasenovcu“- pretnje jedinstvenom  ex romskom političaru u BiH Mehmed Mujiču

Mehmed Mujič za EU Romapress iznosi svoje stavove o aktuelnoj političkoj situaciji kada je romska manjina u pitanju.
Mujič otvoreno kaže da u Bosni i Hercegovini postoji mržnja prema Romima i da je u vreme svog političkog aktivizma imao velike pretnje, gde su mu otvoreno pretili i njemu i njegovoj porodici samo da bi odustao od politike.
Mujič kaže da su mu ubrzo nakon prvih pretnje uništili  auto, dobijao je mnogo poruke kao što je: „cigansku ti majku…“, Sve cigane treba ubiti u Jasenovcu“…

 

M.M  A onda su nakon izgradnje kuća u mojoj mjesnoj zajednici Kiseljak, gdje sam ja najviše doprinio, učinili sve da zaustave dalju gradnju. Moglo je mnogo više da se uradi, ali je to zaustavljeno zbog mržnje. Jasno sam na televiziji izneo stav i podatke da Romi u 21 veku nemaju gde da žive, nemaju ni vode, ni struje. Kada smo gradili kuće i podizali standard Roma u Kiseljaku, neko je došao i prekinuo dalje projekte. Pretili su da će me ubiti. Doživeo sam traumatski stres. Zameram svojim kolegama iz nevladinih organizacija što su me nedovoljno štitile. Pokazali su mi potpise mojih sugrađana koji su tražili prekid dalje gradnje. Bio sam šokiran. Ne daj Bože još jedan rat, taj kraj u kome sam odrastao više ne postoji. Bili bi ubijeni. Žalosno je kolika je mržnja prema Romima. Romi nemaju zaštitu, nemaju svoju državu, nemaju svoje profesionalne političare.
Mnogo puta sam rekao , Romi moraju postati ravnopravni građani Bosne i Hercegovine. Mnogo puta sam poslao apel do OHR gospodina Šmita da preuzme odgovornost i obavezu da neke stvari ispravi. Jednom u Vogošći, na jednom sastanku, rekao sam da Romi trebaju biti u Predsjedništvu, u Domu naroda, onda su se neki ljudi smijali. I to je sada glavna vodilja, uključujući i presudu Sejdić-Finka. Tačnije, Romi moraju imati zagarantovana mesta u parlamentima.

Mujić je rekao da kao obrazovan Rom ne želi da bude marioneta i da kao prvi romski političar u zemlji želi da radi konkretne stvari, ali da je mogao da izgubi život zbog borbe za Rome.
Romi iz BiH masovno odlaze u druge zemlje tražeći bolje uslove za život, a to se mora rešiti mesečnim socijalnim davanjima.
„Savet ministara bi iz budžeta trebalo da izdvoji sredstva za školovanje pripadnika nacionalnih manjina, i to za školovanje, kupovinu odeće i obuće, kompjutera, stipendije romskim đacima i studentima, kako bi im omogućio da odu na moru i vide kakvi su uslovi života. Kako je tamo, kada se vrate u sela, imaće svest o boljem životu.
Romi u Bosni i Hercegovini nisu zastupljeni u politici. Nemamo ni jednog predstavnika u skupštinama kantona, ni u federalnom parlamentu, ni u Parlamentarnoj skupštini. U ratu smo dokazali da smo odbranili čast države Bosne i Hercegovine, evroatlantske integracije Bosne i Hercegovine, a sa svojom državom smo uvijek spremni jer druge nemamo. Moram da napomenem da su Romi u svakom pogledu diskriminisani, jer drugi zloupotrebljavaju položaj Roma, iako su Romi najbrojnija nacionalna manjina u BiH, sa preko 100 hiljada, pa bi trebalo da imamo bar 3 do 4 poslanika u Savezni parlament.“

Mujić je dobio zlatnu plaketu Svjetske organizacije Roma.
U Bosni i Hercegovini Romi više od 25 godina čekaju da se ispuni Ustav Bosne i Hercegovine da bi bili priznati kao nacionalna manjina i da bi mogli razgovarati sudbina Roma u parlamentu.

 

M.M Nema ko da nas zastupa. Zahvaljujem se Vladi SAD koja već nekoliko mjeseci traži izmjene Izbornog zakona BiH i gospodinu Palmeru, jer vidimo koliki pritisak vrše. Smatramo da smo građani ove zemlje, ali i država mora da podigne svest da je reč o drugima koji nemaju jednaka prava kroz budžet ili kroz donošenje važnih akata u parlamentima. Romi će otići u druge evropske zemlje i druge zemlje će im obezbediti bolje uslove za život.
Ovde Romi nemaju nikakve uslove, samo pravo da se kreću i dišu. Ne vidim budućnost za Rome u ovoj zemlji.

 

Mehmed Mujić je romski aktivista i bivši političar, bio je prvi predstavnik romske manjine u Parlementu Bosne i Hercegovine, potpredsjednik Vijeća nacionalnih manjina Federacije Bosne Hercegovine, član Odbora za Rome u Savjetu ministara Bosne i Hercegovine, kao i potpredsjednik Svjetske organizacije Roma.
Bio je i savjetnik za romska pitanja u Tuzlanskom kantonu.

Loading


Discover more from EU Romapress

Subscribe to get the latest posts to your email.

Discover more from EU Romapress

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading