Spread the love

O bi lungono filmi so piravela originalno anav „Uppbrott“ ( Ulavibe) taro švediakoro editori Arne Saksdorf so si snimimo ano 1947 berš, sikavela o imaži taro tegatutno dživdipe e romengoro ani Švedia. O filmi si pi romani čib thaj si jek taro romane dijalektia tari akaja jekhin so avili andar i Paščinali Europa.

Akava bi lungono filmi si jekh taro avgo filmia snimimo pi romani čib thaj si kultno filmi kova so prekal jek paramis e pure romnjakoro angli i bari jag, anavkerela o thema kotar so ale dži akate sar soj : Belgia, Holandia, Francia, Germania… so sa lenge ando drom dži akalja Utarali Europakiri them. Sar so si sakana ko sa o romane filmia vi akate na mankinela i romani muyika, giljajba thaj dancibe.

Краток филм за Ромите на ромски од 1947 година

Краткиот филм со оригиналниот наслов (Uppbrott) „Раскид„ на шведскиот режисер Арне Саксдорф кој е снимен во 1947 година, го отсликува тогашниот живот на ромскиот номадизам во Шведска. Филмот е на ромски јазик на дијалект на ова заедница која се настанува од источна Европа.

Овој краток филм е меѓу првите филмови снимен на ромски јазик, и преставува краток култен филм кој преку раскажувањето на старата ромка пред запалениот логорски огин, ги наведува државите на Белгија, Холандија, Франциа, Германија… кои им биле на патот до нивното стигнување во ова Северна Европска земја.

Како и вобичаено во сите ромски филмови нема недостаток на ромска музика, пеење и танцување.

 

Loading


Discover more from EU Romapress

Subscribe to get the latest posts to your email.

Discover more from EU Romapress

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading