Spread the love

(O nasvalipe taro učo moldavipe si kontra produktivno, sa so ujrala jek dive si zaruri te uljel ki pphuv. Numa dži kote neko perela taro dobor baro učipe, našti nit špaklaja te ikavelpe taro asvalti.)

E Romano dživdipe si sakanutno maskenbali sako ari ani sako vrema, kote tej, ani buti, kafanam marketi ano transport… Kolege, amala, paše dizutne, patriotia , političarija, humanitarcia, imamia , svešetnikia… sa kote te iranepe o maskenbal si anglo amare jakja. Kozom but sig peraja sar biformirini glina ko vasta taro stupidizmo, gndipaja so sijem but upre anglo nekaste bizo te dika amare kapacitetia, amaro moldovipa. Asavki mujali maska, sakana si gindi thaj si kerdi baši pli garavdi buti. I maska na buvlarela roš ko duripe, voj si harne vramake ko kalipe thaj si sasti transpratno haj dikle prekal o mujalipe. Asavki hipokrizia anela dži ko bi agurutnipa, soske adava so piravela adaja maska, korkori pes pučela čače li sijum me adava. Adava so dživdinela asavke maskaja sakana gndinela so vaver si leskiri blokada, thaj sopka ko leskoro učo moldavibe, i maska kerela le te ovel but uče vi ni džanel so sal o čiriklja šaj ačona lungo drom ani hava.O manuša uza leste so pakjana ki adaja duj mulalipaskiri maskenbalsko masa ni daženen so isi za lende korole, kašuke džan sar bakre palo piro pastiri, ko akava egzampl pastiri so isile sal pastireskere šeja, numa tela adav šeja si o baro ruv. Našti thamakerelape indetiteti baši destrukcia negiribaskiri baši muj javereskoro,na baši meljaripe vavereskoro peske ko interes. Hari džene s bizi asavki maska kola so mangena te den zori mujal akala maseknbaleskere legarutne, numa isi but so lengere maske pele , thaj sikavge sa o melalipe taj o khanduvlipe lengoro. Asavke maske playeria so sar kameleonia sig irangovena prekal pito interes destruktivingje o romano progresi ko sa o kategorie. O kovardluko (kukavičluk) te la ki maska e baripaskoro talo bi diklo, prependćarelape taro poti so tavdela tala ki maska thaj o khanipe kaske kerelape lafi. Asavke maskebladžie sakana ikerenape ko čikale pajna thaj ko hor kalo bi naturakoro manušipe, uštaribaja o moldovipa na sal piro numa saste jekhinakoro. Lengoro ordeni akale naciake si sar e sezonakoro bukjarnipe, so sikavena lengere metode. „Kva“ rovinmata, sal te rova a palal khanči te na kera, te siklova vavera te den amen i roj ko muj. But tribuna so sine avrijal tari civilizacia harne vramake integriringje ko procesi ko sa o sfere e dživdipaskere. Sal amen e Roma šunindor e maskenbaldžien, manušen kola so si nasvale taro nasvalipe učo moldavipa, thaj iranenape sar o kham pirela činavge o progresi.

Sal amen e Roma kola so iklilem andar i India, ačilem ano than kote so sijem vi avdive.

Soske?

Маскенбал

( Болеста на висока вредност контра продуктивна. Се што лети мора и да слети.Но докулку некој е толку високо во височините треба да знае доколку падне не ќе можат ниту со шпакла да го излепат од асвалтот)

Ромскиот живот е цел маскенбал, , секој ден, секоја час секоја минута, секаде, на работа,во продавница, во јавниот превоз, во кафуле… Соработници, пријатели, комшии, роднини, патриоти, политичари, хуманитарци, имами-оџи, … секаде околу нас. Требаме ли се уште да бидеме неформална глина во нечии раце,и да ја игнорираме реалноста од тоа што сме. Таа безлична маска секогаш е пресметана, секогаш мерена и „прилагодена“ според сопствената скриена намера. Маската не шири светлост во оддалеченост таа е привремена затемнета, темна и целосно безлична. Хипокризијата, конечно, доведува до безнадежност, бидејќи носителот на таа маска ќе мора да си го постави прашањето: кој е тој навистина? За оној кој живее со безлична маска другиот секогаш е пречка, закана, опасност . Таквите бргу се игнорират, омаловажуват, не им се дава простор иако се и те како подобри во она што го работат од нив самите. Не може да се гради нечиј идентитет на поништување, т.е. негирање на личноста на друг, а особено не на извалкање на лицето на друг. Малкумина се тие без маски кои сакат да им се спротиставуват на оние чии маски паднале и се покажа целата нивна нечовечност, прљавштина и смрдеа. Таквите маскирани камелеони од сите категории го уништија ромскиот прогрес . Кукавичлукот замаскиран под маската на храброста не е невидлив , се препознава под потта на маската која ја носат, и која клизи низ нивното изобличено препредено лице. Таквите“маскенбалџии„ секогаш се движат во мочуришните и темни длабочини на човековата природа, притоа газејќи го достоинството и на самиот себе и на другите но пред се на нацијата. Нивна е заслугата ова нација да биде сезонска,со нивните методи, “ква„заложби, да фуннционираме со „жалопојки“ , со ден и ноќ со утро и пладне, без сигурна социо- политичка иднина. Многу племиња кои биле надвор од цивилизацијата за кратко време се интергрирале направиле прогрес во сите сфери на нивниот живот. Само ние Ромите се уште тапкаме на исто место, како вчера да сме дошле од Индија.

Loading


Discover more from EU Romapress

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Discover more from EU Romapress

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading