Spread the love

Ki fuhal dživdinaja ki vrama kana sako bi gogjakoro isile piro stavi.
Dikaja, šunaja so jek ka jekh muja kaskere barikanipa si anavkerde baši na but bari intelegencia thaj nanibe ikaldipe taro bilo savo entuzijazam te bi kerena diso nekaske sem peske korkori.
O bigjojaveripe ko najbaro kotor naštu pendžarela i intelegencia, numa sal prekal piri slika thaj šajdipe.
Na siklilem taro amare bute foreskere misala, a so ačola te siklova taro vavera.
Sijem thinane tari maškar nacionalnikano humanizam kova so avela dži ki men e pajneske, uštaja sal yala dži ki men tari erupcija e bimanušipaskoro.
Dikelape sar so ok.
Pa vi okola kaskere apokrifna iluzie si perde mujale kola so havljarena polačo tajsa, šerutmipaja ko narativno thaj bičačutno bidžandipe.
I brama trampinelape, o bi gjogajveripe koja sosi hemimi e ejvaš educiribaja legarela bankovno automati jekutne kodea koja so si memorisimi ko kodi e bigjogjaveripaskoro, kola so vazdime šereja pirena ko droma, vakerindor kaj o hali si sebepi okola kola so si ekvaš educirime,, o bidžande, thaj okola kola so si čuče gogengere, a sa so vakerena vakerena prekal piro misal.
O nacie perena kana šunena e bigogjakere čuče filozofikane patriotsko filozofia.
Peraja sa pobuter na beršencar numa zameancar.
Peraja baši korkorutno mangipe, egoizyam, bidžandipe thaj o bimangipe kova so bijanela bimangipe.
Bistraja so dživdinaja ki klaustrofobija kaj o dživdipe ko panlo prostori korkori alusaringemle vi sar so alusaringjem okolen kaskere koncilija na šti merinenape nit e najbare preciznikane merno jekinegoro.

Времиња кога секоја будала има став

За жал, живееме во време кога секоја будала има став.
Гледаме , слушаме исти ликови ликови чии доблести се прогласени за не преголема интелигенција и отсуство на каков било ентузијазам да направат што било за некого освен за себе.
Глупоста, во најголем дел, не може да препознае интелигенција, туку само според сопствената слика и можност.
Не учиме ниту од сопствените безброј пати повторени примери, а камоли од туѓите..
Потресени од изразената меѓунационална хуманост до врат во вода, се исправме малку зад неа до врат во ерупцијата на нечовечноста.

Изгледа како сè.
Дури и на оние чии апокрифни илузии со полна уста наговестуват подобро утре главно на наративна и измислена лаковерност.
Времињата се сменија, глупоста помешана со полуписменоста преставува дословно банковен автомат со едноствана шифра меморисан во кодот на глупоста, кои со подигната глава шетат низ улица префлувајки ја вината на „неписмените“, неуките, и на оние со испрани мозоци, следејки го својор пример.

Нациите тонат кога се слуша лудата безмислена празна филована патриотска филозофија.
Тонеме и се повеќе тонеме не со години туку со векови.
Тоинеме поради самобендисаноста, егоизмот, неукоста, омразата која шири омраза.

Забораваме дека живееме во клаустофобија и дека животот во затворен простор сами си го одбравме, одабирајки, следејки и подржувајки ги оние чии совети не се мери ниту со најсовремните мерни единици.

Loading


Discover more from EU Romapress

Subscribe to get the latest posts to your email.

Discover more from EU Romapress

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading