Spread the love

 

 

Bizi sum jek taro majmisteriozna gava ano Iran si o gav Zargar.
O gav araklovela sal 100 kilometre tari kapitalno diz taro Iran Teheran ko pašibe e dizjake Abek ani provincija Kazvin.
Akava gav iklola sar but interesno e istoričarenge.
O dizutne taro akavagav hramonena latinikane, thaj kerena sa lafi zagarsko ( romane).
I Zargarsjko jali i romani čib si jek taro Iran kote so sine gilajvde bvut gilja a si kerde translate taro pendžarde korahane poetia sar soj o Telim Ksan thaj Mazoun Kaškai ki (romani9 jali zargasko čib.
I zargarsko čib sila sasti romani gramatika.
O džiani taro gav Zargari thaj taro paše gava si romano tribun.
Ola kerena ko specialnikano zagrasko dijalekti jali vakerdo romane.
Isi mankibe tari istoriakiri dokumentacia baši lengere darhie, numa i čačutni tradicia kova so sikavela lengere darhie si pala ko trin phralja kola so kerena sa buti sumnakaja ( persiakoro : زرگر ‎, Заргар), kola so sine ande taro otomansko askeri ki vrama tari Šah Nader (1736- 1747), thaj sar pursako baši lengere but šukatr keribe buti e sunakoja dengja lenge thana ko odova than.
Sar Roma ola vi agjar sine liparde taro harceskoro dejbe thaj taro lejbe than ko askerluko.
But hari istoriakere andibe si ale tribunskoro kola so našavgje piri dajakiri čib.
O mauša tarp Zargar preperena ko Pasalar.
Ano video potele ki gili giljavdi taro jek rom taro akava tribuni andinelape o than kova so angleder 1300 berpa sa instalirime but baro numero Roma.
Akava than avdice si bi manušencar, čučo numa ingarela jek istorisko šendžaribe e romengoro kova so ko mukibe e India thanargjape ani persia ko avdisutno Iran.

 

Заргарски Роми од Иран заборавена историја

Без сомнение, едно од најчудните села во Иран е селото Заргар.
Селото се наоѓа на 100 километри западно од Техеран, во близина на градот Абек во провинцијата Казвин.
Ова село е многу интересен за мнгу историчари .
Жителите на селото пишуваат на латински и зборуваат на ромски (заргари).
Ромскиот или Загарискиот јазик е еден од јазиците во Иран со кој се отпеани песни кои биле преведени од многу турски поети, вклучувајќи ги Телим Ксан и Мазоун Кашкаи на Загари ( ромски). Јазикот на Загари е целосен јазик кој има своја граматика.
Народот Заргари е ромско племе кој потекнува од Заргар , Иран и блиските села.
Тие зборуваат на посебен заргариски дијалект односно на ромски јазик , кои е најтесно поврзан со румелискиотподоцна бугарскиот . Недостига историска документација за нивното потекло, но навидум точната традиција го следи нивното потекло од тројца браќа, златарите ( персиски : زرگر ‎, Заргар), кои биле донесени од отоманска војска во Румелија како заложници за време на владеењето на Надер Шах (1736- 1747), и како награда им и дадоа пасишта за нивните вештини.
Како Роми, тие исто така беа ослободени од даночна и воена служба.
многу малку историски се споменува племето Заргари кои некогаш се состоеле од неколку кланови, повеќето од нив се распрснале и го изгубиле својот мајчин јазик. Луѓето од Заргар главно припаѓаат на Пасалар .
Во видео клипот подолу се споменува местото каде пред 1300 години на ова место живееле многу голем број на Роми.
Тоа место денес е напуштен, но сепак итсориски ова место зазема историско познавање на едедн од ромските племиња кои напуштајки ја Индија се населиле во Персија денешен Иран.

 

Loading


Discover more from EU Romapress

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Discover more from EU Romapress

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading