Spread the love

Naklja ekvaš sieklo (veko) tari adava istoriakoro berš, kana jekh kupa romane aktivistia taro pobuter thema, so sine tegani ulavde prekal i sastrnali perda taro duj blokia Varašvko thaj NATO bloko, kedisalile ano jekh tikni diy ko pašibe tari diz London.

Adala romane entuziastia baši romano progresi sinelen viyia, numa na vi sar so si i viyia taro Martin Luter King, numa sinelen viyija baši avutne generacije prekal o funde taro Avgo romano kongresi te džalpe poadari prekal o zoripe te avelpe dži ko romane hakaja ani sasti Lumia.

Asavki viyia buvljaripaskiri taro Romanipe ano sumnaleskere pervazia, šurukerela te kišlonel(oslabuva) palo ko Čtaro kongresi taro IRU, IRU kova so lilja anav ano Dujto romano Kongres ikerdo ani Ženeva 1978 berš.

Thaj agjar berš po berš, Kongres pala ko Kongres o idealia taro avgo delegtaija e Avgo kongreseskere čienape ko dujto plani.

O šerutno ideali ko than i vizia sine čivdi i repatrijacija e romane viktimengiri tari vrama e nacistikane germanijakoro pendžardo sar Holokausti, so trajnela vi avdive, anglo sa vi ko okola thema kote so na sine deportacia e romengiri, nit zoreskoro buti keribe.

O Emil Ščuka, o Stankievič dži ko Dorin Cioba, o IRU sine jekhutni numa bizo savo pozitivnikano rezultati. O šerutne korkori pes reprezentirinena sar presidentia sa e romengere tari sasti lumia, ministeria , prezidentia taro diferetno romane parlamentia, premieria so si čivde sal sal muli šabdi ano čiču parno lil.

O egoizam thaj i pendžardi „cigansko ljubomora“ „soske ov keda šaj me“ rezultirinela kotoribaja taro IRU ko sekcie, kola so palo odova seko formirinela peske IRU, thaj sako vakerela so leskoro IRU si o originali.

Numa sal jekh si o čačipa, uravde si ano neve šeja, numa ačilo o melalipe te la ko odola neve šeja.

Sar tej ano 8-to april savore kola so gndinena so si Roma ka den respekti ko avgo delegatia kola so angje i funda e romane nacijakoro ani sasti Lumia, o anav Rom. I čhib romani, o romano flago, thaj i himna e romengiri „ Dželem, dželem“.

O Jubile si but importatno, kerelape lafi baši 50 berša Romanipe, kova so avdive jekh taro avgo delegatia taro Avgo romano kongresi o Grattan Puxon prekal o regrutiribe neve romane aktivistia-delegatia ko avutno Kongresi ka kerel šajdipe te delpe nišani vi sar so sine o naklo Avgo romano kongresi. Numa na athinela (zavisenela) lestar, athinela tari generacia so čačuto isila niami te trampinel o romano egoizam, i lubomora thaj o nasvalipe anavkerdo učo samudripa (bolest na visoka vrednost), so dži akana sine kočnice ko avgune idealia aro Avgo kongresi 1971 berš.

50 години „РОМАНИПЕ„

Помина скоро половина век од таа историска година кога една група на ромски активисти од повеќе држави , кои тогаш беа поделени со железната завеса на двата војни пакта, на Варшавскит и НАТО пактот, се собраа во едно мало гратче во близина на градот Лондон.

Тие ромски ентузијатси за подобра ромска иднина имале визија, можеби не истата визија како на Мартин Лутер Кинг, но имале визија на подобра иднина за идните генерации, кои преку темелите на Првиот ромски конгрес ке продолжат патриотски да се изборат за своите права ширум светот.

Таквата нивна визија на ширењето на „Романипе„ во светски рамки започнува да ослабее по Четвртиот конгрес на ИРУ, ИРУ која го заменува Ромскиот конгрес на Вториот ромски конгрес во Женева 1978 година.

И така година по година, Конгрес по Конгрес идеалите на делегатите на Првиот конгрес се стават во втор план.

Главниот идеал наместо визија било борбата за репатријација на жртвите Роми од Холокаустот, кои и дон денес трае, пред се во оние земји каде немало депортации на Ромите па дури и немало присилна наметнара работа од старана на нацистичка Германија.

Емил Чука, Станкиевиќ, до Дорин Циоба, ИРУ била една и единствена, но со никаков позитивен резултат. Челниците сами себе се преставуваа како лидери на сите Роми од светот , се формираа , парламентарни групи, се избираа председатели, премиери, министерства, кои биле само мртво слово на хартија. Егиозмот и пустата „ циганска љубомора „зошто тој кога можам јас„ резултираа со распарчување на неколку ИРУ секциим кој подоцна секој вели нивната ИРУ е оригиналната другите се плагијати.

Но една е вистината , облечени се во нови одела но остана истата прљавштина испод тие одела.

Но како и да е на 8-ми април сите оние кои се чуствуват Роми ке одадат почит кон првите делегати кои ги донесоа темелите на ромската нација во Светот, името Ром на нацијата, јазикот романи, све националното знаме на Ромите како и прочуената ромска песна Џелем, Џелем која важи како химна на сите Роми.

Овој Јубилеј е многу важен, се работи за 50 години Романипе, за кој денес еден од првите делегати на Ромскиот Конгрес Гратан Пухон преку регрутирање на нови млади ромски активисти-делагати на престојниот Конгрес ке се обидува да му се дава белег на оној истиот од 1971 година. Но не зависи од него зависи од генерцијата која сака промени на ромскиот егоизам, љубомора и болеста на висока вредност која досега ни била само кочница во првичните идеали на историските делегати од Првиот конгрес 1971.

Loading


Discover more from EU Romapress

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Discover more from EU Romapress

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading