700 Roma andar i Bogota Kolumbia ko paše 10 kupatne ki šerutni diz e Kolumbijakori kergje utsavalipe e 50 beršeskere jubilei taro Avgo romano Kongresi taro 1971 berš o 8- to april.

O Roma dživdinena ko dizja sar soj Puerto Aranda, Kenedi thaj ko kupatne Trinada, Galan, San Rafael,, Nevo Marsej, la Ikeaud, La Primavera, La Franka, Patio Boonita, La pradera, Boske, thaj San Fernando. Akala kupe si organizirime ko 11 jekhina kola so isilen piri kulturakiri tradicija.

I direkcija baši lokalno buti keriba, promovirinela o thamaribe tari interkuloaripe thaj kerela respekti baši maškar dživdipe trujal o progresi , programe thaj stategie kola so ka promovirinen i transformacija taro imaginarno thaj socio kulturakere rolje, thaj ikalibe o rasna prerasude thaj i diskriminacija prekal o romano džiani. Prekal o panlo lafi baši sa asatarde plania baši afirmitivnikane aktivnostia i PIAA ko 2020 berš e romencar.

Колумбиските Роми го прославија 8-ми април

Речиси 700 луѓе кои ја сочинуват ромската заедница во Богота Колумбија во приближно 10 населби во главниот град на Колумбија го прославија 50 годишниот јубилеј од првиот конгрес на Ромите 8-ми април.

Ромите живеат во градовите како што се Пуерто Аранда, и Кенеди, и во населбите Тринада Галан, Сан Рафаел, Нов Марсеј,Ла Икуеад, Ла Примавера, Ла Франкиа, Патио Бонито, Ла Прадера, Боске, и Сан Фернандо. Овие групи се организирани во 11 заедници со свои посебни културни традиции.

Дирекцијата за локални работи и учество промовира  изградба на интеркултуралност и почитуван соживот , преку развој на програми и стратегии кои промовираат трансформација на имагинарни и социо-културни претстави за искоренување на расните предрасуди и дискриминација кон ромскиот народ во градот, преку договор за сеопфатни планови на афирмативни активности – ПИАА во 2020 година со Ромите; активности насочени кон  r o признае и да се визуелизира  знаења, практики и културните изрази од поглед на светот, мисла и духовноста на овој народ .

Total Views: 37 ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »