Spread the love

Ani nadur diskusia ani jekh germaniaki televizia, tema e diskusiaki sine „Agor vaš ciganengo sosi: Sito mi odova manglino badžako?, ano savi sajekh vakardi diskriminatorno lafi vaš o Roma, a maškar aver ađahar phenibe sinole ini o pindžardo germaniako legardutno o Tomas Gotšalk.

Centralno konsili e Sintjengo thaj Romengo denga nota kaj lafi „Ciganin“ sito diskriminatorno thaj rasistikano.
O Jovanović phenga kaj našti te haćarol odova termini te leparolpe ani germaniaki televizia thaj personalno haćarelape čalavdo.

„Odote bešena sine pandž parne privileguime džene, save na sinolen khonik empirie e rasizmea“, phenga ov.

O Jovanović, savo avela kotar romani familia, phenela kaj personalno sine nekobor droma viktimo e rasizmesko.
Vakerela kaj termini „Ciganin“ manglape te cidolpe e germaniaka čhibijata.

„Vari škodra haćargum vaš odova lafi ni ani miri biografia. Jekh lafi šaj te prminol sa o đivdipe“, mothavga ov.

Una Beriša – Jornalisti EUROMAPRESS

Jedna reč može promeniti ceo život, upozorava nemački komičar Djani Jovanović povodom pominjanja reči „Ciganin“ na nemačkoj televiziji.

U nedavnoj diskusiji na jednoj nemačkoj televiziji, tema diskusije bila je „Kraj ciganskog sosa: Da li je to potreban korak?“, tokom koje se učestalo pominjala diskriminišuća reč za Rome, a o tome govorio je, izmedju ostalih, i poznati nemački voditelj Tomas Gotšalk.

Centralni savet Sinta i Roma ocenio je da je reč „Ciganin“ diskriminišuća i rasistička.
Jovanović je kazao da nema razumevanje da se takva reč koristi na nemačkoj televiziji i kazao da se lično oseća uvredjenim.

„Tamo je sedelo pet belih privilegovanih lica, koja nisu imala nikada iskustvo sa rasizmom“, kazao je on.
Jovanović, koji potiče iz romske porodice, kaže da je lično bio više puta žrtva rasizma.
Smatra da bi reč „Ciganin“ trebalo izbrisati iz nemačkog jezika.

„I u mojoj biografiji sam zbog te reči pretrpeo veliku štetu. Jedna reč može promeniti čitav život“, objasnio je on.

Una Berša – Novinar EUROMAPRESS


Discover more from EU Romapress

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Discover more from EU Romapress

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading