Spread the love

O Euro deputatija kergje lafi baši o hali e romengoro ani Evropa kova so si lungo drom kova so trebela te nakelpe ki Unia te šaj te avelpe dži ko jekhutnipe.
O deputatia akharena e biguvemneteskere organizacije thaj vi agajr o thema kola so si membrija ki Europakiri Unija te legaren i strategija e romenge 2020-2030 berš, kova so na mekela but vrama keda kerelape lafi baši akaja etnikani jekhin ani Evropa.
Ko akava lafi keribe sine čivdo vi o pučibe baši hali e romane našutnegoro tari Ukraina kote so sakodive araklovena diskriminacijaja ko centrija kote so akaherana e našutnen tari Ukraina.
Odova so rodela i Europakiri Unia si ko konto taro okola thema kol so lele i strategija
I Meri Tusen eurodeputati tari mazo rig thaj aktivisti vakerela so „ I Europa na mangela e Romen thaj e dromarden. Oj čudelalen ko ruralna regionia. I Evropa trebela te arakhel lengere hakaja, startea taro hako živdipaske ko sasto regioni“, havljarela ko plo keribe lafi ano Eurpakoro plenumi baši e Roma.

Спречување на антироманизмот е услов за прогрес на интеграцијата на Ромите во Европа

Европратениците разговараа за состојбата на Ромите и долгиот пат што треба да се помине во Унијата за да се постигне вистинска еднаквост.
Пратениците ги повикуват невладините организации и земјите-членки да ја спроведат својата стратегија за Ромите.
Ова прашање е уште поитно согледувајки ја бегалската криза на Ромите од Украина, со која ова етничка заедница се соочува со голема дикриминација во прифатните центри.
Она што се бара од Европската заедница а во прилог на оние земји кои ја прифатија новата стратегија на Европската Унија за Ромите 2020-2030 година е краток период и неопходно е брзо развивање на прцесот за интеграција и нивна имлпементација со акцент на спречување на антироманизмот кој ја блокира нивната интеграција, најчесто во земјите од Источна Европа од кој се дел на Европската Унија.
Мери Тусен Европратеник за животна средина, правник и активист вели дека „Европа не сака Роми и патници. Таа ги отфрла во рурални области.
Европа мора да ги брани нивните права, почнувајќи од правото на живеење во здрава животна средина“ дел од нејзиниот говор на Европскиот пленум за Ромите

Loading


Discover more from EU Romapress

Subscribe to get the latest posts to your email.

Discover more from EU Romapress

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading