Spread the love

O Roma kola so gndinena te meken i Ukraina, but fore si ko kontakti vavera romencar kola so si našutne ani Evropa jali ko vavera thema. Ola kerena lafi e familiencar kola so mukle i Ukraina, thaj drbarena o bukja prekal o socijalno netvorkia baši o tretmani uprder e Roma ko javera thema, thaj but lendar sar so hramonena mangena te iranepes ani Ukraina sal te našen tari diskirminacija koleja araklovena sar našutne.

Ki fuhal baši pobuter Roma, asavko tretmani nane diso so dži akana e Roma na araklepe.
O buvljardo antiromanizam thaj o rasizam ko evroakoro sasuitnipe na našavdilo ko brani tari pan evropakoro solidaripe, numa barilo e maribaja ani Ukraina.
O mesažo bičaldo e romane našutnenge si pravdo vakeribe so ani Evropa ola nane „šukar alen“, soske asavke mesažoja ola arakloven sato lengoro dživdipe.

O Europakoro centro baši o hakaja e romengoro ERRC baši o thanaribe ani Moldavija kote so si thanarde e Roma ko niče dikena sa o hali e romengoro tjaj kerena sa vizite ko alaka centrija kote so arakena so e romane familije upreder lende si kerdi etnikani segregacija, thaj si thanarde ko bilače šartije kote so nane pani pijbaske thaj pobut fore si prinudime te len pani taro toaletija.
O ERRC vi agjar sile raporto so o našutne Roma sa ki fuhal so nane hajbaske, jali o bilačo kvaliteti e hajbaskoro, kote so sine evindetirimo jekh čipota baši trovibe e hajbaja taro nekobor dešengere romengoro kola so si ko paro nasvalipe.

Џонатан Ли „ Украинските Роми бегалци сакат да се вратат во Украина поради дикриминацијат врз нив во Европа„

Ромите кои размислуваат да ја напуштат Украина често се во контакт со други Роми кои веќе побегнале во други земји. Тие разговараат со членовите на семејството кои веќе ја напуштиле земјата, читаат приказни на социјалните мрежи за третманот со кој се соочуваат Ромите во други земји, па дури и гледаат дека некои од нив се враќаат во Украина само за да ја избегнат дискриминацијата со која се соочуваат како бегалци. За жал, за повеќето Роми, ваквиот третман не е нешто со кое досега не се соочиле. Распространетиот антиромски расизам во европските општества не исчезна во бранот на паневропска солидарност, но се зголеми со војната во Украина. Пораката дека ромските бегалци добиваат гласно и јасно во Европа е „не сте добредојдени“, истата порака што ја добиваат цел живот.

Европскиот центар за правата на Ромите (ERRC) посети сместување за бегалци во Молдавија каде што се сместени Роми.

Од почетокот на војната, набљудувачите на ЕРРЦ редовно ги посетуваа прифатните центри за бегалци во кои се сместени Роми. Тие истакнаа дека ромските семејства таму се соочуваат со етничка сегрегација и дека главно живеат во лоши услови за живот. Многу Роми немаат пристап до топла вода или објекти за одржување на хигиената, немаат соодветен пристап до вода за пиење. Имаме извештаи дека во еден од центрите Роми биле принудувани да земаат вода од тоалетите. На неколку места бегалците се пожалија на недостиг на храна или на многу лошиот квалитет на храната, а евидентиран е најмалку еден случај на масовно труење со храна, поради што десетици деца се тешко болни.

Loading


Discover more from EU Romapress

Subscribe to get the latest posts to your email.

Discover more from EU Romapress

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading