Spread the love

Ko Mejn thaj Loare ka ovel thamrdo monumento e dromardenge e Romenge thaj baši o Sintia lkola so sine panle ki vrama taro Dujto sumnaleskoro maribe, havljarela i prim ministeri tari Francija i Elezabet Born.

I Elizabet Born havljargja so ka thamarelpe vi muzei ko than taro purano koncetraciono logori ko Montrej-Belej ( Ment-et-Loara) sar gndipe e dromardenge,, e Romenge thaj Sinti kola so sine internirime mujal lengiri mangin ki vrama taro Dujto vramakoro maribe.
O sefi e guvermentoskoro vi agjar prestavingja nevo plani baši maribe mujal o rasizmo,antisemitizam, anti romanizzam thaj diskriminacija panli lengere darhiencar.

«  Adava si so daja dži ko džandipe te činavelpe i istorija te na avel palpale“ vakerela i Elizabet Born kaskoro dat sine jaudija panlo ko logori thaj mulo kana la sa sa la 11 berš.

«  Sako sikljovno ka trebela ki vrama pire edukacijakoro te kerel vizita taro istoriakoro jali memorialno than panlo e antisemtitizmea jali antoromanizmea“
« Taro čavorikanipe trebula te khranakerelpe o nasulipe došakeribaja o buvljaripe o nasulipe prekal o teorie prekal o socialno netvorkia.
I dizutni džeza lovencar, vi agjar trebela te startujnel sar so havljarela o ministeri baši hakaja o Erik Dupont-Moreti,
Ka ovelpe resarin te finasirinelpe fondi kova so ka ovel pomaškaribe e viktimenge.
Trujal sa adava i Elizabet Born dengja lafi kaj ka ovel zoralipe ko kriminalnikane džovapia kote so ka delpe šajdipe te kerelpe apsibe e manušen kola so ka keren bilačipe ko lipardipe e rasistikane jali antisemitsko jalia ntiromizam.

Akaja prtaktika so o francijakoro guvermento ka kerle sar mujalipe mujal i diskriminacija ko kompanie numa vi agjar ko lejbe than e kherutnipaske.

Ko transport dži ko mart si planirimo aparatia baši te akharelpe o čipote e viktimengoro baši nasulipe.
O Video khelin vi agjar ka oven kotor baši lačo kodeks -korelacija

Француската влада во борба против антициганизмот со изградба на спомен музеј за интернираните патувачи Роми и Синти

Во Мејн и Лоара ќе биде изграден споменик во спомен на патниците, Ромите и Синтите затворени за време на Втората светска војна, објави во понеделник, 30 јануари, премиерката Елизабет Борн.

Елизабет Борн најави изградба на музеј, на местото на поранешниот концентрационен логор Монтреј-Белеј (Мен-ет-Лоара), за сеќавање на патниците, Ромите и Синтите интернирани против нивна волја за време на Втората светска војна.
Шефот на владата, исто така, претстави нов план за борба против расизмот, антисемитизмот и антициганизмот и дискриминацијата поврзана со потеклото.

„Тоа е со тоа што даваме до знаење дека ја спречуваме историјата да се повтори “, тврди Елизабет Борн, чиј татко, од еврејска вероисповед, бил депортиран, а потоа го завршил животот кога неговата ќерка имала 11 години.

Така, секој ученик ќе мора, за време на неговото школување, да учествува во посета на „историско или меморијално место поврзано со расизам, антисемитизам или антициганизам“.

„Од детството може да се смират стереотипите“, , осудувајќи го ширењето на омраза или теории на заговор преку социјалните мрежи.

„Граѓанската парична казна“ исто така треба да го види светлото на денот според министерот за правда, Ерик Дупонд-Морети, кој рече дека работи на оваа тема.
Ќе има за цел да финансира „фонд наменет директно да им помогне на жртвите“.

Покрај тоа, Елизабет Борн вети „тотална цврстина во криминалниот одговор“, дозволувајќи „издавање налози за апсење“ против луѓе кои „ја отстапуваат слободата на изразување за расистички или антисемитски цели“.

Тоа е практика која владата сака да ја спроведе за борба против дискриминацијата во компаниите, но и во пристап до домување.

Во транспортот до март се планирани „апарати за пријавување на сите кои се жртви на говор на омраза“.
Видео игрите и е-спортот ќе усвојат и кодекс на добро однесување.

Loading


Discover more from EU Romapress

Subscribe to get the latest posts to your email.

Discover more from EU Romapress

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading