O Željko Jovanovič direktori tari Kancelarija baši romane inicijative RIO-Berlin prekal i Fondacija Pravdo sasuitnipe, ko intervju baši EU Romapres havljarela so i nevi strategija e romenge savi šuru kergja angleder duj berš na ka ovel la prioriteti taro thema kola so lile o propozali tari Evropakiri unia te oven kotor tari deše beršengiri programa tari strategija e romengiri.

O Jovanovič akava problemi havljarela le baši o maribe ki Ukraina thaj o palunibe taro akava maribe kova so angja i energetikani thaj i ekonomkani kriza numa vi agjar o sekuriteti e Evropakoro.

Akatar o akcenti baši o pozitivnikano keribe  buti ko faisalibe thaj realizacija akale evropakere proekteskoro si čivdo telako nišani pučibaskoro, jali i thema aplikantija ko akava proekti ka oven len političko mangipe teikalen finansisko teloikeribe baši realizacija taro šerutne točke akale strategijakoro sar soj: o maribe mujal o anti-romizam, lejbe than e romengoro,saltipe, kherutnipe, edikacija,thaj bukjarnipe.

Trujal o Jovanovič e Roma nane len političko organizacija koja ka kerel zori upreder e thma te ikalen love baši adekvatno lungone programe.

Pobuter diken ko interju .

Интервју Јованович: „Ние немаме политичка организација која ке врши притисок врз државите„

 

Жељко Јованович директор на Канцеларијата за ромски иницијативи  РИО Берлин, при Фондацијата отворено општество, во интервјуто за ЕУ Ромапрес вели,  дека новата  стратегија за Ромите која започна во 2020 година, нема да биде приоритет на земјите кои го прифатија предлогот на Европската унија да бидат дел од програмата на десетогодишната стратегија на Ромите.

Јованович овој проблем го истакнува поради војната во Украина и последиците од ова војна како што е енергетската и економската криза како и самата безбедност на Европа.

Од тука акцентот на позитивното решавање и реализација на овој европски проект е ставен под знак прашалник, дали и колку државите апликанти ке имат политичка воља да издвојат финансиски срества за реализација на главните стожери во Стратегијата 20220-2030 како што се : борбата против анти-ромизмот, вклучувањето на Ромите, образование,здраство, домување,запослување…

Според Јованович Ромите немат политичка организација која ке делува и изврши притисок врз државите како би издвојувале пари за адекватни  долгорочни програми.

 

За повеќе во интервјуто подолу.

 

Total Views: 230 ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »