Spread the love

Sar sakote ani lumia sako registririmi politikani partia trebela te ovel palo ko kanuni finansirimi taro budžeti e themakoro kote so si registririme.

Pa vi agajr sar demokratikani them i Utarali Republika Makedonia ikavela taro plo budžeti te finansirinel o političko partije. I suma nane sa jekh ka jekh javer e partiencar, taro athinalipe kozom odole partija isila deputatia, koncileria, ministeria, telo ministeria, administrativcia direkotria ko pravde institucije, mebroja…

Akava gudlipa ingarela motivi formiribaske pobut romane politikane partie kola so si sal šabdi ano lil, a si pasivno taro alusaribe dži ko alusaribe.

Vi so isi romane politikakere partie kote so o membroja na nakena jekh numero taro jekh vastengere naja, ko berš kasirinena kobor tej dobor.

Dži kote dži erati daja sa kritike baši romane NGO, bistergjem e romane partien , thaj te lalen ki godi, koj kozom lendar lena ko berš tari them.

Trujal o nevo havljaripe e beršeskoro taro romane partie kola so dengje pire finansisko havljarin baši 2019 thaj 2020 berš, šaj dikaja koj kozom lilja love.

Jekhutni romani partija koja so kasiringja majbut love taro themutni budžeti si o Sojuz e Romengoro tari Makedonija, palo leste avela PCER ( Partija baši sasti emancipacia e romengiri ), OPER ( Obedineta Partija za ednakovost na Romite), ROM ( Obedinteti Romi na Makedonija), thaj DPR ( Demokratikani partia e romengiri).

Ki oficijalno rig taro akaja havlarin baši o politikakere partie nane i partija taro DSR ( Demokratski sili na Romite), NDPR (Narodna demokratska partija na Romite) kola so na denge piro finasisko havljarin, pa adaleske ni na arakhlovena ani oficijalno rig taro Themutno zavodi baši revizija.

Sa akala partije baši 2019 berš sa sa len bari finasisko dendin sebepi o parlamentarnikane alusaribe, thaj but lengere rashodija ki adaja vrama šaj leja len sar jek tikne kotoereskoro čačipe.

Numa ano 2020 berš kana sine o avgo brani tari pandemia Korona , kana sasti lumia sine panli. lengere rashodija učarena len propagadno materijaleja, kopiribaskere materijalenge, harči baši dromaribe, reprezentacija, anglo vakteskere bukjarnipe, kirija e partiakere bešinake bizi diferencia so neko i bešin e partikakotro registririnala ko plo privatnikano kher

Mlo pučibe si čače kaj gele sa adala bare love ko okola partie so ko 2020 berš sine ki sasti političko stagnacija. Vi so sako berš si ola ki stagnacija jali pošukar vakerdo pasivnnipe, lengiri buti startujnela sako alusaribe a adava si sako duj jali 4 berša.

So okole beršencar kana nane alusariba kaj hardžinena o love?

Akala romane politikane partije kola so si gende upre, ki kupa baši 2019 thaj 2020 berš taro themutno budžeti baši finansiribe e politikane partiegoro lile 15.302.000 milionija denarija ( 2,5 milionia eura), a tari adaja suma hardžisalile 10.616.000 milionia denaria ( 1,7 milionia euro).

Kozom si objektivno dende o rashodija taro romane politikakere partije, adava si te lako interpukcisko nišani,jali si akava jekhutno motivi pala ko nacionalno interesi? O raporto si tele prekal o PDF bashi sako politikakiri partija koj kozom lelja thaj kozom hardzingja.

OPER

Click to access OPER_Godisni_izvestai_2020.pdf

ROM

Click to access Romi_Obedineti_Makedonija_Godisni_izvestai_2020.pdf

SRM

Click to access Sojuz_Romi_Finansiski_izvestai_2020.pdf

DPR

Click to access Demokratska_partija_Romi_FInansiski_izvestai_2020-m.pdf

PCER

Click to access PCER_Finansiski_izvestai_2020.pdf

Loading


Discover more from EU Romapress

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Discover more from EU Romapress

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading