Spread the love

„ Ki kupa taro ofto koja so si formirimi, nadikava romane preperutne ki ni jek partija. Agjare so džakerava te kerelpe diso so ka lačakerel o hali e romane populacijakoro.
Džakerava o ofto džene sar vi okola kola so si ko guvermento te peren o 14 prioritetia kola so si čivde taru Evropakiri Unija kotar jek kotor si o respekti e hakongere taro minoritetija.

Akava bi pravela sine o than e Roma te oven kotor taro guvermento ko diferetno nivoa. Angleder ko kher e džianeskere, Ola bi ovela sa len hako te len than ko formiribe e politikakoro ko BiH, ko ustavnikane reforme, ko faisalibe e problemengoro e romengoro, ko bukjarnipe, saljaripe thaj kherutnipe.
Lungo drom kerava zori bai edukacija e romengiri kola so trebela te oven profesionlanoko loklanikano nivo ko koncilieria thaj i agjar ko oficija e institucienge kote so ka oven aktivno ko romano pučiba.
Me dava propozal e Roma tari NGO te oven jekutne te bi ovela sine len jekhutni dikin ko sareavo kote so bi kedenape sa e romane liderija bizoi te gejnevlen te na bi bistrava nekas, thaj vi amen te kerelpe plani thaj programa szrategija te bi šaj inicirinelape e ogfot dženencar kola so konkretno ka keren butuii ko pučibe e politikane destinacijake.
2000 berša o Koncilieri e romengoro kova so si membro vi me dengja konkretno propozal. Avdibe nane učaribaskiri konstrukcija, ulavde sijem. Palem ka trebel te formirina Koncili e romengoro, kova so ka ovel partneri e thamakere thaj ka del propozal baši napia dži koguvermento.
Dikaja so avdiveo hali e romengoro si but pareste. Odoleske trebela te ulavenpes srestvija baši realizacija programake baši e Roma ko thanarde thana, ki edukacija thaj ko kherutnipe.“ vakerela o Mujič.

Kotor ikavdo taro Intervju Mehmed Mujič taro yeb portali Udar

Мехмет Мујич: „Не сум оптимист дека Босна ке направи сериозни промени во корист на Ромите„

„Во групата од осум што беше формирана, не гледам ромски претставници во ниту една партија. Така што не очекувам дека ќе направат нешто кога станува збор за подобрување на состојбата на ромската популација. Очекувам осумтемина, како и сите останати на власт, да ги исполнат 14-те приоритети поставени од Европската Унија, од кои еден е почитувањето на правата на националните малцинства, Подолго време се залагам дека образованите Роми треба да бидат во стручни служби во владата и надвор од локалното ниво, па дури и да бидат советници на некои министри, особено на оние чии активности вклучуваат ромски прашања“.

„Им предлагам на Ромите во невладиниот сектор да бидат обединети и да имаат заедничка средба во Сараево каде би се собрале ромските лидери, нема да ги набројувам имињата за да не заборавам некој, вклучително и мене, да седнам и да направам план и програма, стратегија и да може да се иницира со осумте, што конкретно треба да се направи кога се во прашање политичките насоки“, посочува Мујиќ.

„2000 та година Советот на Роми, чиј член бев и јас, даде конкретни предлози и предложи мерки. Денеска немаме покривна конструкција, поделени сме. Повторно треба да се формира Совет на Ромите, кој ќе биде партнер на државата и ќе предложи мерки до владите, бидејќи гледаме дека Ромите денес се во уште потешка ситуација. „Владите мора да одвојат средства за реализација на програми за Ромите, пред се за инфраструктура во населените места, образование и домување“, вели Мујиќ.

Дел од интервјуто на Мехмет Мујич за веб порталот Удар

Loading


Discover more from EU Romapress

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Discover more from EU Romapress

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading