Cakovec, 240518. Romsko naselje Kursanec. Reportaza o Romima koji zive u Romskom naselju Kursanec. Foto: Ranko Suvar / CROPIX
Spread the love

O hali ani Bosna thaj Hercegovina, ko disave segmentija si but pobilači nego ko vavera thema.
O tribunaleskere procesia na legarena o čačutno hako kana si o problemi o Roma, thaj akava si čače bi haloljbaske ano civilizirimi lumia.
O mujič vi agjar iranelape thaj ko dendo diskurs taro presidenti tari Republika Srpska, Milorad Dodič kova so ko intervju baši srbiakiri TV RTS kergja nasulipe upreder e Roma kola so dživdinena ani BiH.
O Mujič rodela taro učo Europakoro preperutno ko plo limiti te cidel sa e političaren kola so na respektirinena o kanuni soske kerena mujalipe e dende sovljakoro so denge vas hramovibe,, thaj ko kontinuiteti diskriminirinena e romane jekina ano BiH.
O Mujič si bi čalo taro alusaribaskoro kanuni kote so ov sar Rom našti te ovel kandindati baši deputati.
„ Soske me sar rom našti te kanidirinama baši parlementi jali ko presedatelstvo.Me sem pokompetetno thaj po educirimo taro but kandidatija“ vakerela o Mujić.

Мујич : „ Континуираната дискриминација на Ромите во Босна и Херцеговина„

Ситуацијата во Босна и Херцеговина е, во некои сегменти, многу полоша отколку во другите земји. Дури и судските пресуди не ги применуваат највисоките државни органи, ова е несфатливо во цивилизираниот свет.
Мујич се осврнува и на неодамнешната изјава на председателот на Република Српска, Милорад Додич кој во интервјуто за српската РТС, користел увредлив термини за ромската заедница во Босна и Херцеговина.
Мујич очекува од високиот претставник, согласно своите овластувања, да ги отстрани сите политичари кои не го почитуваат законот (пресудите на Европскиот суд), бидејќи постапуваат спротивно на заклетвата што ја потпишале, и континуираната дискриминација на Ромите во Босна и Херцеговина.
Мујич е исто така незадоволен од изборнот закон во кој тој како Ром не може да се кандидира за пратеник.
„Зошто јас Ром не можам да се кандидирам за парламент или претседателство. Јас сум покомпетентен и пообразован од многу кандидати „ , изјави м-р. Мехмед Мујиќ.

Loading


Discover more from EU Romapress

Subscribe to get the latest posts to your email.

Discover more from EU Romapress

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading