O šuru thaj o agor taro aktuelno romano lideri tari partija Partija baši sasto prosperiteti e Romengoro (PDPR) taro Aksel Ahmedovski havljarena le o mebria thaj o učo šerutnipa akale partijakoro, a legarela le o lokalnikano web portali Malešnet.mk.

O baro bičalipe e membrongoro thaj o učo šeritnipe e partijakoro trujal o lideri tari partija Ahmedovski, avela sal palo duj berša taro lakoro formiribe, thaj akana kulmirinela rodibaja moralno mukibe tari akaja funkcija lideri, baši baro numero bi lačo keribe buti thaj o nepotizam.

Trujal akaav portali, o Ahmedovski korkori lela inicijateive, pandela lafia bizo konsultacia e mebrongoro , lela than ko garavde lafi keriba bizo pučibe e partiija.

Maškar javera bičalipa e partijakere membrongoro si i pasivnost taro Ahmedovski, korkorutne bi haljovipa, bi realizirime partisko rodiba, numa vi o nepotizam taro Ahmedovski, kova so čivgja pire džamutre ko bukjarno than medijatori ko Sasljaribaskoro centro ano Pehčevo, kolea so sar ola so vakerena si javera manuša so soodvetnikani edukacia thaj studentija kola so iklovena taro familie jekhe jertija (roditeleja).

O Ahmedovski ko akava momenti si bukjarno ko kabineti e premiereskoro Zoran Zaev sar koncili baši o hakaja.

Ov akaja partija formiringjala ano 2019 berš, kana sine ikavdo tari funkcija ministeri bizo resori taro tegatuno leskoro lideri taro PCER Samka Ibraimovski, sebepi leskiri pasivnost thaj leskoro bi lači buti keribe ko akava minsiterstvo, a vi agjar pandena akaja dogma vi akanutne leskere partiska paše manuša.

O Ahmedovski formiringja akaja partija inateske baši piro angluno lideri o Ibraimovski.

Sar so legarena o mebrija tari PDPR a si legarde prekal o portali Malešnet.mk o Ahmedovski nane le panda istamalkerdo stavi baši lokalnikane alusariba, nane le istamalkerdi politikani ideološko srategija so bi anela sa te dikelpe so akaja partija kerela buti te dikenla sarine, nane le intezivnikano buti keribe ko kreiribe politike kola so ka oven ko interes e romane etničko jekhinakle ov na sukcesingja te revidirinel o mebrija pa vi i partija.

Ov korkori sukcesingja te lel o than koncili baši hakaja ko kabineti taro Zaev, ov agokergja piri buti, javera neka sekoj korkori sukcesinela baši piro than. Logično te dika savi em kastar lilja akaja škola. Soske agjar funkcionirinena dži akana o bašibozuk romane lideria .

Почетокот и крајот на лидерот на ПДПР Аксел Ахмедовски

Почетокот и крајот на актуелниот ромски лидер на , Партијата за демократски просперитет на Ромите Аксел Ахмедовски ,го најавуват челниците на партијата и поширокото членство во локалниот веб портал „Малешнет.мк„.

Огромното незадоволство на членовите и високото раководство спрема актуелниот лидер на партијата, Ахмедовски по само две години од формирањето на ова партија кулминира со барање неоотповиклива и морална оставка на Ахмедовски поради бројните нергуларности, и непотизмот.

Според порталот„Малешнет.мк, Ахмедовски сам презема иницијативи без да се консултира со своите членови, присуствува на тајни состаноци, договора, преговара без согласност на партијата.

Меѓу останатите проблеми е пасивноста на Ахмедовски, личните несогласувања како и нереализираните партиски барања, но и непотизмот на Ахмедовски со запослувањето на својот зет на местото медијатор во Здраствениот дом во Пехчево, за кој како што велат неговите партиски соработници во партијата, има доста членови со соодветно образоавание за тоа работно место, студенти кои се со самохрани родители.

Аксел Ахмедовски во моментот го има работното место советник по право во кабинетот на премиерот на Република Македонија Зоран Заев.

Ахмедовски партијата ја има формирано во 2019 година , откако како поранешен член на ПЦЕР бил на местото министер без ресор, и истиот бил разрешен од таа фнкција од председателот на партијата Самка Ибраимовски поради неговата пасивност за која сведочат и сегашните негови партиски соработници.

Ахмедовски како на местото ресорен минситер , така и како председател на партијата која најверојатно ја формираше од инат на својот поранешен председател Ибраимовски не успева да го ревидира и организира членството па и самата партија.

Како што велат членовите на ова партија а се пренесени од порталот Малешнет.мк, Ахмедовски нема изграден став за престојните локални избори, ниту пак има изградено политичка идеолошка стратегија, која би имала цел да се види дека ова партија постои, интезивно да се биде интегриран во системот, со што би се креирале политики на државно ниво и работа која ке биде во корист за ромската етничка група.

Тој самиот се избори за место советник по право кај премиерот, битно е дека тој си ја заврши домашната задача, останатите нека се снајдат. Барем така функционират повеќето ромски партии односно нивните башибозук лидерчиња,(од уредникот на Еуромапрес).

Информациите се преземени од следниот линк

http://maleshnet.mk/%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B4-%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B2%D0%BE-%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D1%80/?fbclid=IwAR19E8T69__d9J2J99q3xGP_anH9bRofXNGOhgQcUtaadH6eRQn5FvBW3p4

Total Views: 74 ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »