Spread the love

Avdive, i dizutni kolalicia baši demokroatikano šerutnipa baši hakaja (DGPD) bičavgja lil dži ko premieri Borisov, kote so rodena mukhina taro themutno organi so si džovapluko baši e Roma ani Bugarija. Akaava sekretarijati taro Nacionalnikano konsili baši barabar buti keribe baši etnički thaj integrativna pučiba ( NCCEIV) so si anakerdo sar Nacioalno punkto bši imlementacija tari bugarijakiri strategija e Romengiri. O lil si ki kupa e peticijaja kote so si anavkerde o kharane baši bojkoti, tari vaver rig e govermenoskere dikhibaja baši „O Roma bizo Roma“ organizirimi taro DGT….

След бойкота оставки – ромска коалиция предложи на премиера Борисов реформа на интеграционната политика

Днес гражданската коалиция „Граждани за демократична и правова държава“ (ГДПД) изпрати писмо до българския премиер Борисов с искане за оставки в държавния орган, отговарящ за ромите в България. Това е секретариатът на Националния съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси (НССЕИВ), който е определен като Национална контактна точка за изпълнението на българската стратегия за интеграция на ромите. Писмото е придружено от петиция, в която са изложени причините за организирания от ГДПД бойкот на поредната правителствена стратегия „за ромите без ромите“.

Секретарят на съвета г-жа Росица Иванова отговаряше за изпълнението на старата, неуспешна стратегията за интеграция на ромите, която приключи миналата година. Въпреки, че НССЕИВ се провали и дори водещите ромски организации го напуснаха в знак на протест още през 2013 г., никой в България не потърси отговорност от г-жа Иванова и нейния екип. Затова след изтичането на старата стратегия, същите чиновници от НССЕИВ се заеха да пишат нова интеграционна стратегия за следващите 10 години, все едно нищо не се е случило.

Европейската комисия иска от всяка страна членка на ЕС да представи такава стратегия до септември 2021 г., но в България се опитаха да претупат документа още в началото на януари. За това са били информирани само тесен кръг от НПО-та. Чисто формално през декември беше обявена онлайн обществена консултация по проекта на нова стратегия, за която сигурно почти никой нямаше да разбере. Плановете на авторите на проекта се объркаха на 6 януари, когато „Граждани за демократична и правова държава“ обяви бойкот и вдигна шум в социалните мрежи за това, което се случва. Ако не успее да представи такъв документ пред Брюксел, българското правителство няма да получи пари оттам, защото приемането на такава стратегия е сред обвързващите условия по партньорското споразумение с Еврокомисията.

Какви са исканията на ромската гражданска коалиция към премиера Бойко Борисов? Съвсем логично, някой от управлението трябва да поеме отговорността за провалящата се ромска интеграция в България. Първото искане е хората от секретариата на НССЕИВ да бъдат сменени с нови лица, избрани чрез конкурс и един от критериите да бъде владеенето на ромски език, защото не може някой, който не познава езика и културата на ромите, да пише стратегии за интеграция на ромите. Едва тогава процесът по изработване и приемане на следващата интеграционна стратегия може да продължи.

Предлага се като цел в новата стратегия да залегне създаването на държавна агенция, която да координира интеграционната политика – дава се за пример румънската национална агенция за ромите, която е добър модел. По този начин отпада нуждата от НССЕИВ, доказал неефективността си през годините. Без такава персонална и структурна промяна в администрацията на Министерски съвет, ромската интеграция ще продължи да боксува и каквито и средства да пристигат от Европа това ще бъде като наливане на ново вино в стари мехове. На 4 април в България ще има парламентарни избори и ще бъде формирано ново правителство, което ще трябва да приеме наследството на кабинета Борисов. Но който и да дойде на власт рецептата за реформа на интеграционната политика е вече дадена, просто трябва да се намерят политици с воля и смелост да превърнат думите в дела.

Powered By EmbedPress


Discover more from EU Romapress

Subscribe to get the latest posts to your email.

Discover more from EU Romapress

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading