Spread the love

O pendžardo portugaliakoro reprezentativno fudbaleri kova so si etnikano Rom o Rikardo Karezma, lilja than ko nekobor kampanje mujal o rasizam.
Baši o rasizam ki Portugalija o Karezma vakerela kaj odova si bilačo čini kova so na anela šukaripe nikaske, thaj kaj savore si jekh thaj savore trebena te oen jekh.
Istemalkeribaja pli fudbalsko reputacija ko nacionalnikano nivelo o Karezma ovela zorali ikona kova so dela baro teloikeribe pire jekhinakoro.
O Rikardo Karezma akanaske ačovela avrijal taro fudbaleskere terenia, numa sar so vakerela isile plani te ovel fudbalsko treneri, thaj palo odova ka umlavel pre kopačke.
E Roma ani Portugalia si etnikani kupa koja si majlungono ani Portugalia, numa ola kokrori andinenape so si jabandžije ki piri phuv.
O rodibe kerdo tari Fondacija Gulbenkijan ko 2021 berš, arakhla so but džene e romen na mangena te oven lengere komšie, čivenalen ki kupa e matencar, e drogarešencar.
But fore šaj dikaja jali šunaja so e romen na mekena len ko marketia, ko pharmacie kola so istemalkerena rasistikane parole te bi šaj cidenalen odotar.

Може ли фудбалски херој да стави крај на 500 години расизам?

Познатиот португалски фудбалски репрезентетивец со ромско етничко потекло Рикардо Карезма учествувал во неколку кампањи против расизмот.
За расизмот во Португалија Карезма вели дека тое е зло кое не носи ништо добро, и дека сите се исти и дека сите заслужуват да се исти.
Користејки го својот национален фидбалски престиж, Карезма станува моќна икона во кој свесрдно и дава подршка на својата ромска заедница.
Рикардо Карезма засега останува надвор од фудбалските терени, но како што вели неговиот план е да стане тренер, и потоа да фи закачи копачките.

Инаку Ромите во Португалија се етничко малцинство кое најдолго постои во Португалија, но сепак ова малцинство се уште се чуствува како странци

Истражување спроведено од Фондацијата Гулбенкијан во 2021 година откри дека многумина ги сметаат Ромите за непожелни соседи, споредувајќи ги со алкохоличари и зависници од дрога. Не е невообичаено да се најдат продавници, ресторани, па дури и аптеки кои користат расистички практики во обид да ги оддалечат.

Преземен дел од артиклот од :

https://www.bbc.com/sport/football/62687226?fbclid=IwAR3gxg6KrivrwE3ySKqTvDB5I_nHWYx_D7WR5OtnRX3-M29g__J-7IfTCpc

Loading


Discover more from EU Romapress

Subscribe to get the latest posts to your email.

Discover more from EU Romapress

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading