Spread the love

Azra Seferovič lungo vrama arakhlovela ani Francia ani diz Nica sar rodimi azilanti pire 6 tikne čavencar. Lakoro rom si panlo thaj sar so vakeri voj , korkori ikerela e čaven. Ani vrama taro krisi upreder lakoro rom, i Azra ki kupa pire čavengoro sa sa anglo Tribunali ani Nica kote so džakerena sa o krisi upreder lakoro rom, pali so ale nekobor manuša ano civili thaj lile e Azrakere čaven thaj čivgelen ki kupa ani jek bari kamra, džakerindor ta avel o socialno oficijalno manuša thaj tte len lakere čaven. Taro adava dive šurukerela e Azrakoro hadi (pekol) rodindor solucije sr te iranel pire čaven thaj ki kupate iranepes ani Bosna.Тажна приказна на Азра СеферовичСакам само да си ги вратам децата назад„

Азра Сеферович веќе подолго време престојува во Франција во градот Ница како барател на азил со 6 малолетни деца. Нејзиниот сопруг според Азра се наоѓа во затвор и како што вели таа сама се грижи за своите деца.За време на судењето на нејзиниот сопруг Азра заедно со своите деца пред судот во Ница, го чека судењето на својот сопруг, при што неколку лица во цивил и ги земат децата , и ги сместуват во една соба , и таму ги задржуват повеќе часа се додека не дошле социјалната служба да и ги одземат нејзините деца.Од тој ден започнува нејзиниот пекол барајки начин како да си ги земе децата и заедно со нив да се врати во Босна .


Discover more from EU Romapress

Subscribe to get the latest posts to your email.

Discover more from EU Romapress

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading