Spread the love

Samo akava, nashti haljovava…

Nasti te ove ternengoro nadez idnina e zaednicakri e opstesveskiri, e nacijakiri, ako na sijan hrabro, drsko, bezobrazno ko tiro rodipe.

Nashti samo po nekoja zmija mukeja hem tolku, phereja nekaskiri agenda samo te shaj garaveja to than kaj so sijan bizo ambicije te kere neshto pobut tuke hem odova soj ti cel..

NASTI OVEJA VECNO TALENTI A VEKE SIJAN KO BERSHJA KOTE SO SHAJ PRIDONESINEJA NAJVISHE KI TI BUTI ILI ODOVA SO MANGEJA TE KERE

Odoleske vreme te ove po hrabro, te iklove kritikaja so mislineja kaj ka kere promene, hem ma garav tut ko javera agende..

Veke o talenti pretvorinle ko uspeh ki tli kariera…

P.s

Motivirimo taro posledna slucuvanja ko nekobor oblastija…

Dosta vecna talentija len cekorija te keren promena….

Loading


Discover more from EU Romapress

Subscribe to get the latest posts to your email.

Discover more from EU Romapress

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading