Spread the love

Ano srbiakoro Parlamenti ko thavdipe taro 50 beršengoro jubilei taro Avgo Romano Kongres, sine ikherdi bešin akcenteja baši situacia e romengiri ko nakle 50 berša. KI khedin lilja than o presidenti taro srbiakoro parlamenti o Ivica Dačič, i Gordana Čomiččič taro ministerstvo baši manušikane hakaja thaj vi baši nacionalnikano dijalogo, pobut reprezentia taro romane khetane, thaj o telo šefi tari europakiri delegacia i Mateja Norčič-Štancer.

Ki akaja khedin sar avgo lafi baši akava jubilei pravgja o presidento taro Nacionalno konsili e romengoro Dalibor Nakič, kote so vakergja kaj ki paluni vrama si but bari integracia e romegiri, thaj akava nane keribe buti e romenge numa e romencar. Numa vi agjar poteciringja so i distanca maškar e Roma thaj o gadže si panda ikerelape.

Trujal o Ivica Daćič presedniko taro srbijakoro Parlamenti akcentiringja so i situacia e romengiri nane but lači thaj ka trebel pe te kerelpe pobuter buti ko arakibe faisalibe basi lengiri marginalizirimi situacia.

I ministerka baši manušikane hakaja thaj nacionalno dijalogo i Gordana Tomčič valergja so ki Srbija e Roma isilen hako tomale te vakeren piro indetiteti bizo diskriminiribe, thaj odova si lakoro sukcesi sar ali ko than ko akava ministerstvo. Voj vi agjar vakergja so si baro čalipe kana dikeja so ko jekh škola thaj ko jekh klasi isi diferetno čave so sikavela o multikoloritetno sasuitnipe thaj si barvalipe sako themakoro.

KO agor akele bešinakoro i telo šefica tari europakiri delegacija ki Srbija i rajoni Štancer vakergja so si čali ko maškar keribe buti e srbijakere institutiencar ko pomaškaribe thaja arakibe solucija baši trampibe e romane džividipaskoro ani akaja them.

Una Beriša

O ariklo kergja le i Una Beriša

Korespodenti taro Euromapress

Beograd – Srbija


Discover more from EU Romapress

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Discover more from EU Romapress

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading